Elever og ferie

Har du problemer med at få ferie fra din praktikplads i en kommune eller region?

Ret til betalt ferie

Ifølge § 42 i Aftale om ferie, har du ret til betalt ferie, også i andet hele ferieår efter dit ansættelsesforhold er begyndt. Du har ret til 6 ugers betalt ferie, hvilket dog ikke betyder, at du har ret til 6 ugers ferie i samme kalenderår. Ferieåret starter d. 1. maj og løber til d. 30. april i det følgende år. Den ferie der optjenes fra d. 1. januar til d. 31. december skal derfor holdes indenfor ferieåret og ikke kalenderåret.

Du skal desuden være opmærksom på, at du kun optjener 6 ugers betalt ferie hvis du er ansat inden d. 1. juli. Er du blevet ansat d. 1. juli eller senere, har du højest ret til en uges betalt ferie i det indeværende ferieår i forbindelse med eventuel lukning af arbejdspladsen mellem d. 1. oktober og 30. april pga. ferie.

Hvornår skal ferien holdes?

Ifølge § 10 i aftalen om ferie skal mindst 3 uger (hovedferien) afholdes samlet indenfor ferieperioden, med mindre du aftaler andet med din arbejdsgiver. Mindst 2 uger skal dog afholdes i sammenhæng. Resten af ferien (3-4 uger) skal holdes indenfor ferieåret.

Hvis man ikke afholder det hele?

Når arbejdsgiveren ved, at du ikke fortsætter på arbejdspladsen, vil de måske ikke give dig ret til at holde hele din ferie, men kun give mulighed for at holde de 3 uger, du har ret til. De resterende uger op til den 5. uge får du så på et feriekort. Dette vil blive modregnet, hvis du fortsætter ansættelsen i en kommune. Den 6. ferieuge får du udbetalt med din sidste månedsløn.