En god generalforsamling i Syddanmark.

Generalforsamling i Syddanmark d. 9. april 2013

 

Regionsformand Ulla Rosenfeldt

 

DET TALTE ORD GÆLDER

Beretningen er et tilbageblik på hvad der har været i fokus siden midtvejsmøde i november 2011

I hele organisationen har der været arbejdet målrettet med Fremtidens løn – Fremtidens fag – Fremtidens arbejdsmarked.

Vi kigger også lidt fremad, og som altid håber vi, at medlemmerne har lyst til at gi` deres besyv med.

Medlemmer.

Det seneste kvartal har 40 meldt sig ind, men ak – ak 39 har meldt sig ud. Vi har fortsat også nogle der går på pension og melder sig ud. De vil ikke fortsætte i fællesskabet, selvom de kan være med for 50 kr. om måneden, og der kommer ikke tilsvarende ind i den anden ende, så der er ingen fremgang at spore. Ved udsendelse til dette møde var vi registreret med 1743 medlemmer, og der er da noget positivt. I 2011 var vi 1750 og de 891 af dem fik invitation på mail. De resterende 859 fik et brev med posten, fordi vi mangler mailadr. Denne gang har kun 261 fået brev med posten – desværre kom der 64 mail retur igen, og det betyder så, at der i alt er udsendt 325 breve med invitation til generalforsamling. Det kunne være skønt at få de sidste mailadr. og I er velkommen til at aflever i dag, men I kan også selv gå i medlemsregistreringen og oprette eller ændre – det samme gælder når man skifter adresse eller arbejdsplads.

Fortæl:

Jeg har kigget på udmeldelser og kan konstatere, at økonomi bærer en del af udmeldelserne.

8 har meldt sig ud fordi de ikke har råd til at være med. 5 er slettet p.ga. restance – 11 har fået andet job. 4 elever har meldt sig ud da de var færdigudd. 1 har fortrudt sin indmeldelse og resten angiver anden årsag.

Fremtidens løn.

Vi gør os umage hver eneste gang - - -men OK 13 blev heller ikke en aftale der kan gå over i historien på lønfremgang. Historien vil nok mest handle om lockout.

Jeg er rigtig glad for at erfare, at overenskomsten netop i dag er sendt til urafstemning, og jeg vil gerne opfordre alt og alle til at stemme ja.

Fortæl:

Når jeg i disse dage ser tv og læser aviser, så fører det mig tilbage til 2008, hvor vi selv strejkede.

Forskellen dengang var bare, at da var det fagbevægelsen der konfliktede og vi var ikke udelukket fra vores arbejdspladser. Vi valgte selv, at vi ikke ville være der.

Som det er nu er det godt nok bøvlet for forældrene, men ingen mangler mad, ingen mangler pleje, ingen mangler rengøring o.s.v.

Det er også tankevækkende, at den største bekymring blandt befolkningen er, om der nu er fly nok så de kan komme sydpå, jamen hvad nytter så det hele????

Det er som om ingen forstår, hvad det her kan ende med.

Det ser ud som om vi skal være endnu bedre forberedte til OK 15.

Fremtidens fag.

Vi har tilbudt medlemmer oplevelser og faglig udvikling i form af diverse arrangementer her i Regionen, og vi har set både ny og gamle, unge og ældre. Vi har taget hul på udfordringen med at få en økologisk tankegang i køkkenerne – vi har provokeret med salt, for lidt og for meget – vi har været omkring diabetes og kost til allergikere – vi har haft flere spændende virksomhedsbesøg, og der har også været inspirationstur for de Tillidsvalgte. Endvidere er professionsprojektet bredt ud.

Vi er altid med på Kulinarisk Sydfyn – hvor vi møder andre gode madhåndværkere, og vi deltager også på messer hos Hørkram og BC Catering.

I regionen samarbejder vi med de skoler der udbyder vores uddannelse, og på alle skoler gør vi vores indflydelse gældende ved at ha` engagerede medlemmer i de lokale uddannelsesudvalg.

Faglig Udvalg – hvor jeg er næstformand – optager en del af min arbejdstid. Her arbejder vi målrettet med at forbedre vores ernæringsass.uddannelser, og vi samarbejder også med Ministeriet, med faglærerne og med andre fra indgangen Mad til mennesker.

I 2011 var ernæringsass.elever tilmeldt DM i Skills for allerførste gang, og det gav en masse udfordringer, men det var også så spændende, at vi var med igen i både 12 og 13. Vi har  Hovedsponsorer til at hjælpe med økonomi og vi får alle råvarer sponsoreret fra de firmaer I selv handler med i køkkenerne. Deltagerne inviteres på en camp og hvor de bliver trænet i kulinariske finesser og fremlæggelse af opgaver for publikum.

Fortæl:

Jobbet som regionsformand er meget alsidigt. Jeg har nu i 3 år fået lov til at være overdommer til DM i Skills. Jeg er selv kostfaglig uddannet og kan udmærket se de fejl som deltagerne står og gør, men jeg kan bare ikke gå hen til dem og sige – ved du hvad – prøv lige og ta` en rigtig kniv– eller hvad det nu kan være.

Det er bare så spændende at være med, og jeg er glad og mega stolt på mit eget fags vegne. Deltagerne er elever og de er rigtig dygtige, og så oser de af godt håndværk, passion, stolthed og glæde. I snyder jer selv foren god oplevelse når I ikke giver jer selv tid til at besøge DM i Skills. Vi er i Aalborg i januar måned til næste år.

Fremtidens arbejdsmarked.

Perioden har atter været hård ved vores kostfaglige arbejdspladser i hele Regionen. Sygehuse er lukket – køkkener og cafeer på plejecentre er lukket, og mad til børn i daginstitutioner er nu til afstemning blandt forældrene hvert andet år. Sammen med medlemmerne er der kæmpet mange kampe. Vi har været til byrådsmøder og mange politiske udvalg har været kontaktet. Nogle steder har de lyttet – andre steder har de ignoreret vores henvendelse.

Der er afholdt møder med de berørte medarbejdere sammen med FTF-A, og samtlige opsigelser er behandlet af vores jurister i København. Det er ret betryggende at vide, men som regel ved arbejdsgiveren udmærket hvilke regler der gælder, og de er rigtig gode til at overholde dem, så det koster mindst muligt at afskedige ansatte.

Heldigvis er der også solstrålehistorier, hvor nogle er virksomhedsoverdraget eller omplaceret til stillinger, som de selv har været med til at foreslå.

Ledigheden er steget og desværre er det også gået ud over dimittender.

Min rolle som bisidder til medlemmer – der er kommet i klemme på forskellig vis – fylder mere og mere af min hverdag ud.

Fortæl:

Jeg får mange forskellige henvendelser, og forleden fik jeg en mail hvor der stod:

Vi vil til at ha` elever igen. Vil du hjælpe os i gang? Og ja – der er da intet jeg hellere vil.

Jeg bliver ofte brugt når der skal mægles ml. arbejdsgiver og elev, og jeg tager mig naturligvis god tid til at se sagen fra begge sider. Jeg indrømmer gerne, at nogle elever er altså nogle store brokkehoveder, men vi har også arbejdsgivere, som ikke behandler eleverne pænt.

Er der en TR på arbejdspladsen, så kontakter jeg også dem. De har ofte en helt 3. historie.

Desværre har vi også mange sygemeldte kollegaer, som gerne vil ha` en bisidder med til møde med arbejdsgiver, jobcenter o.s.v.

Det er ikke nemt at blive syg af at gå på arbejde, og som det er nu – hvor der ikke er mangel på arbejdskraft – så siger arbejdsgiveren, at kan hun ikke tåle at være her, så må hun gå. Men sådan spiller mit klaver ikke – det må koste noget. Jeg benytter mig så af hjælp fra sekretariatet, men desværre ender de fleste sager med en opsigelse. Trist men sandt - -

De tillidsvalgte.

Det er af stor betydning at ha` aktive tillidsvalgte. Her i regionen mødes vi 4 gange om året. Der afholdes møder lokalt – Fyn – Vest - Syd – og en gang årligt mødes vi til en temadrøftelse, og de 2 TR der er valgt til Hovedbestyrelsen møder op til spørgsmål og debat om løst og fast fra årets gang i Hovedbestyrelsen.

Arbejdsmiljørepræsentanter og suppleanter for TR inviteres med til alle stormøder. Nogle deltager altid og enkelte tillidsvalgte har jeg aldrig mødt. Jeg forsøger at opdatere dem nyheder siden sidst, og erfaringsudveksling blandt mødedeltagerne er en vigtig del.

Fortæl:

Der er blevet tradition for, at vi hvert andet år er på inspirationstur med de tillidsvalgte. På 1. tur var vi i København, hvor vi besøgte Folketinget og vores eget domicil på Nørre Port. Det var skønt vejr og vi drak kaffe i Nyhavn inden vi var på kanalrundfart.

Denne gang var vi i Aarhus hvor vi var på besøg hos Bent Brandt jeg siger jeg, porcelænet i udstillingen blev støvet af – vi var på besøg i køkkenet på Aarhus psykiatriske hospital, hvor de havde pyntet frokoststuen op med bannere og andet godt fra strejken i 2008. Vi sluttede turen af på kvindemuseet.

Det er nogle dejlige udflugter. De tillidsvalgte betaler selv tabt arbejdsfortjeneste og der bliver grint og snakket på kryds og tværs.

Samarbejdspartnere.

I PKA kom vi godt fra start i den sammenlagte pensionskasse. Vi skulle lige vænne os til at være så mange til generalforsamling, men det går fint og talelysten er stor.

Vi er fortsat medlemmer hos FTF-A, og vi følges altid ad på skolebesøg hos nye elever. Jeg tager mig af den faglige del, og forsøger at få alle meldt ind. FTF-A tager sig af indmeldelse i tide for at kunne få udbetalt dagpenge, og rådighedsregler – det er snart en jungle at ”hitte rede i”.

I Sundhedskartellet lokalt har vi et godt samarbejde. Vi bruger hinanden som sparringspartnere, og netop i går var vi samlet til bestyrelsesseminar. Professor Henning Jørgensen var inviteret.

FTF lokalt består af en bestyrelse fra 15 forskellige organisationer. Vi arrangerer møder for MED-udvalg- har et årligt møde for AMIR – afholder medlemsarrangementer med forskellige politiske oplægsholdere, og samler alle tråde omkring MED-aftaler. I FTF-regi er der også dannet netværksgruppe for UC`er og EA`er – der forgår vores PB-uddannelse og uddannelsen til Ernæringsteknolog.

Fortæl:

Arbejdet i Hovedbestyrelsen fylder naturligvis også en del, og det er her jeg bringer jeres hverdag ind. Det foregår ikke ens over hele landet. I vores region startede køkkensammenlægninger tilbage i 2007 og nogle steder oplever de først udliciteringer nu.

Jeg samarbejder naturligvis også med mine kollegaer – regionsformændene i de andre regioner. Vi får vendt mange sten når vi er på overnatning i København, og vi er på ingen måde konkurrenter. Vi lærer af hinanden og det den ene ikke kan finde ud af – det kan den anden. Vi har også et helt sekretariat til rådighed, og det benytter vi os også af, og alt det vi går og gør - - - det gør vi for jeres skyld.

Fremtiden.

Vi vil fortsat arbejde med at styrke medlemmernes interesser, og hvervning af flere medlemmer vil også fremover kræve et stort stykke arbejde. Vi modtager gerne jeres forslag til arrangementer, og jeg håber I alle vil hjælpe til med at skaffe flere medlemmer.

Fortæl:

Vi vil selvfølgelig arbejde videre med Fremtiden løn – Fremtidens fag – Fremtidens arbejdsmarked og jeg ser frem til Kongressen sidst i maj måned. Husk alle er velkomne på Kongressen, men det er kun valgte bestyrelsesmedlemmer og de delegerede der har tale og stemmeret. Men det er nemt nok, har I kommentarer eller andet der skal bringes op, så gå til en der har tale og stemmeret.

Til slut vil jeg gerne takke for et godt samarbejde i Region Syddanmark.