Kontakt

RedaktørMette Jensen

T: 3163 6603
E: mj@kost.dk

En øjenåbner

  • Mette Jensen [ t e k s t ] │ Polfoto [ f o t o ]

At deltage i Nutrition Day er en måde at sætte fokus på underernæringsproblematikken og sætte den i et større perspektiv. Men det er også en god måde at sætte fokus på ernæringstilstanden hos sine ‘egne’ borgere, siger klinisk diætist i Århus Kommune, Janne Danielsen.

Sidste år var første gang, Århus Kommune deltog i Nutrition Day (ND). I år har de gang i en større indsats i hele kommunen. Men næste år er de helt sikkert med igen, siger hun.

Vil man ernæringsscreene, er man nemlig hjulpet godt på vej af de skemaer og spørgeguides til ernæringsscreening, der er tilgængelige på hjemmesiden nutritionday.org.

− Det ville f.eks. have været et langt større arbejde, hvis jeg selv skulle beslutte, hvordan jeg skulle afdække underernæringsproblematikken, hvilke spørgsmål jeg skulle stille, og i øvrigt selv fortolke på resultatet siden hen. Det sker automatisk, hvis du vælger at benytte de skemaer, som er til rådighed og sender dem ind til ND til vurdering.

Retur får man resultatet fra ens eget lokalcenter, men også muligheden for at sammenligne med, hvordan det ser ud andre steder og i andre lande.

Det kræver ikke nødvendigvis viden om ernæring, men det kræver tid og tværfagligt samarbejde at være med. Man skal derfor overveje, hvor mange borgere, man inddrager, hvis man er alene om at forberede dagen, anbefaler Janne Danielsen.

− Det er vigtigt og giver den bedste oplevelse for alle, både borgere og personale, at dagen er et samarbejde mellem plejepersonale, sygeplejersker, ernæringsassistenter og diætister. Lederen skal selvfølgelig også inddrages.

− Det er spændende, at det er en stor, international undersøgelse, og det giver øget evidens på området. Jeg mener, at der er behov for et øget fokus på ernæring i kommunerne og for, at vi arbejder evidensbaseret. ND er én af vejene.

Janne Danielsen erkender, at der selvfølgelig er usikkerhed forbundet med resultater, der alene afspejler én dags måltider. Men det er en øjenåbner, mener hun.

I Århus Kommune har de besluttet at screene rutinemæssigt på plejecentrene én gang om måneden.

− Vi bruger princippet fra Servicestyrelsens materiale ‘God mad, godt liv’. Ernæringsvurderingsskemaet består af fire spørgsmål til borgeren, vejning og stillingtagen til risikofaktorer. Det resulterer i en ernæringsscore, som den ernæringsmæssige indsats tager afsæt i.

− Her i Århus er det social- og sundhedsassistenterne og -hjælperne, der foretager screeningen i plejeboligerne, og det er vores erfaring, at vi gennem disse enkle spørgsmål hurtigt får sat ind, hvis der er problemer med underernæring hos borgerne, siger Janne Danielsen.

FAKTA
 

Hvis du er med

• 6. november screenes et antal borgere tilknyttet dit lokal- eller plejecenter.

• Du udfylder tre spørgeskemaer og sender dem ind.

• Du deltager anonymt og får dine resultater retur sammen med en mulighed for at sammenligne med, hvordan underernæringsproblematikken ser ud andre steder.

www.nutritionday.org

God mad, godt liv
www.socialstyrelsen.dk − søg ‘mad og måltider’ og ‘ernærings-screening’

Underernæring det skjulte samfundsproblem
www.kost.dk/underernaering