Relateret indhold

Fagbladsartikel 25/09/2020 Annoncepriser og -formater
Fagbladsartikel 24/09/2020 Datoer og frister for fagbladet
Fagbladsartikel 16/12/2020 Kost, Ernæring & Sundhed 8-2020
Christine Bille Nielsen  [ OPSKRIFTER ] Jesper Glyrskov   [ FOTO ]
Fagbladsartikel 16/12/2020 Månedens opskrift: Saltede citroner
Tina Juul Rasmussen  [ TEKST ] Ritzau Scanpix [ FOTO ]
Fagbladsartikel 16/12/2020 Flere skal tage mere uddannelse

Erfarne ledere trækker sig tidligt

Mange kost- og ernæringsfaglige ledere ønsker at trække sig tilbage, når de er 62 år, viser en ny undersøgelse. Væksthus for ledelse har spurgt erfarne ledere i det offentlige, hvornår de har tænkt sig at trække sig tilbage, og hvad der kan få dem til at blive længere. De kost- og ernæringsfaglige ledere planlægger i større omfang end de øvrige ledere at forlade arbejdsmarkedet som 62-årige. Hver tredje leder i køkkenerne forventer at gå som 62-årige, hvis de har mulighed for det. Generelt er det kun knap hver fjerde leder, der deler det ønske.

Tvinges på pension

Caroline Heerup er leder af Guldborgsund Madservice, er 50 år og har personligt ingen planer om at forlade arbejdsmarkedet, før hun tvinges på pension.

− For 20 år siden betalte jeg ind til efterlønsordningen og fandt det dejligt at vide, at jeg havde den mulighed. I dag undrer jeg mig, når jeg hører andre ledere tælle ned til deres tilbagetrækning. Jeg har udviklet mig personligt og fået en arbejdssituation, der er så udfordrende, at jeg har lyst til at blive så længe som muligt, siger Caroline Heerup.

Hun kan sagtens se sig selv i et lederjob også om 15 år og oplever, at lysten til et langt arbejdsliv er vokset i takt med, at hun som leder har opgivet ambitionen om at have styr på hver en detalje.

− Det vigtigste fodaftryk, jeg kan sætte, er at sikre, at medarbejderne kan selv, og at køkkenet går den vej, de finder bedst. Jeg er der og har det overordnede ansvar, men deltager aldrig i den daglige drift. De skal kunne klare sig uden mig.

Uddannelse giver arbejdsglæde

Det har også øget Caroline Heerups glæde ved lederjobbet at efteruddanne sig. Hun er i gang med en masteruddannelse i offentlig ledelse og opfordrer alle ledere til efteruddannelse. I Guldborgsund Kommune er det et krav, at lederne har mindst en diplomuddannelse før år 2015. Man bliver mere bevidst om, hvad man gør, og får ny viden og energi til at løse ledergerningen anderledes.

I ledergruppen i Guldborgsund er der aktuelt en, der nærmer sig efterlønsalderen. Hun har tidligere talt med Caroline Heerup om at gå tidligt. Men ikke for nylig.

− Hun har sagt ja til en uddannelse som arbejdsmiljøleder, for det er køkkenets politik at investere i uddannelse og udfordringer til alle ledere − uanset alder, siger Caroline Heerup.

Alt for attraktivt at være i job

Ole Hoffmann Sørensen er leder af centralkøkkenet på Aarhus Universitetshospital. Han er 55 år, og heller ikke han har planer om at gå før tid.

− Jeg har helt valgt efterlønsordningen fra, og hvis jeg stadig har det her job, agter jeg ikke at gå før tid. Det er alt for attraktivt til at forlade, siger han.

Lysten til at fortsætte er for Ole Hoffmann Sørensen især båret af, at han har en ledelse, lederkollegaer og medarbejdere, der anerkender hans indsats, og at han selv oplever at være med til at skabe innovation og udvikling. Desuden ville han savne de faglige diskussioner.

− Lysten til et langt arbejdsliv er klart båret af samværet med gode kollegaer og at have et forum, hvor vi diskuterer fag og sundhedsfremme.

Centralkøkkenet har ingen kronprins eller -prinsesse, der uddanner sig til at være Ole Hoffmann Sørensens arvtager. Til gengæld har køkkenet systematisk fokus på at sikre, at de mange og værdifulde kompetencer hos den erfarne og ældre del af medarbejderstaben opsamles og videreføres. To økonomaer er lige nu på vej på efterløn, og køkkenet har i flere år haft en arbejdsgruppe til at sikre, at deres viden blev opsamlet og givet videre.

FAKTA

Senioraftale for ledere

I forbindelse med OK 11 er der under overenskomstfornyelsen med KL opnået mulighed for særlige seniorstillinger. I den nye rammeaftale om seniorpolitik vil der stå:

”For chefer og ledere kan et relevant alternativ til pensionering være en seniorstilling i form af en stilling uden ledelsesansvar.”

På KL’s hjemmesiden kan du se den vejleding om seniorpolitik, der tager udgangspunkt i en lignende rammeaftale mellem KL og KTO.

www.kl.dk − vejledning om rammeaftaler om seniorpolitik