Ernæring mangler i demensplan

Demente er typisk i risiko for at blive underernærede, og derfor er der et stort behov for fokus på måltiderne og samarbejde på tværs af faggrupper. Derfor er det vigtigt, at kost og ernæring bliver tænkt ind som en integreret del af det værdigrundlag, som ligger til grund for demensplanen. Her hedder det nemlig, at der skal være en ’individuel og helhedsorienteret tilgang i behandling, pleje og omsorg.’

Artikel: Demente skal hjælpes til at opleve måltidet

- Kost- og ernæringsfaglige har en vigtig rolle at spille. Vi kan bidrage til at sørge for, at de dementes funktionsevner ikke forsvinder. Vi kan også bidrage til målet om mindre medicinforbrug, fordi god mad og ernæring giver en krop, der kan mere og er mere modstandsdygtig overfor sygdom i det hele taget, siger hun og fortsætter:

- Ernæring er afgørende for mennesker, for deres helbred og trivsel. For nogle demente går det helt basale, som måltiderne er, tabt. Det kræver netop fokus på det enkelte menneske i hele måltidet, så de dementramte får nok næring. De kan simpelthen have svært ved at finde ud af, hvad og hvordan de skal spise, siger Ghita Parry.¨

Læs hele aftalen her.