Relateret indhold

Fagbladsartikel 25/09/2020 Annoncepriser og -formater
Fagbladsartikel 24/09/2020 Datoer og frister for fagbladet
Fagbladsartikel 02/02/2021 Kost, Ernæring & Sundhed 1-2021
Christine Bille Nielsen  [ TEKST OG OPSKRIFTER ] Jesper Glyrskov [ FOTO ]
Fagbladsartikel 02/02/2021 MÅNEDENS OPSKRIFT: DE NYE KOSTRÅD
Mette Jensen  [ TEKST ] Maria Vendelbo Madsen [ FOTO ]
Fagbladsartikel 02/02/2021 Svendeprøven sætter håndværket i fokus

Ernæring skal med i sundhedsstrategien

Regeringens sundhedsudspil, ‘Jo før – jo bedre’ blev sendt ud som en del af finanslovsforslaget i august. Regeringen afsætter fem milliarder kroner over de næste fire år til en målrettet indsats mod uligheden i sundhed. I udspillet sættes fokus på en bedre behandling af kræftpatienter. Også kronisk syge med KOL, gigt og diabetes skal have en bedre behandling. Kvaliteten i behandlingen skal være bedre, står der i udspillet. Og patienterne skal i højere grad inddrages i egen behandling. Det er alt sammen godt. Men det er slående, at der ingen steder i den ambitiøse sundhedsstrategi sættes fokus på ernæring som en del af behandlingen. Vi ved, at et fokus på patienternes ernæring kan være med til at løfte kvaliteten af behandlingen og øge livskvaliteten – også for de kronisk syge. De kunne netop med afsæt i en professionel vejledning fra kost-, ernærings- og sundhedsfaglige selv tage del i behandlingen. Det viser artiklerne her i bladet tydeligt – artiklen om Melissa, hvor den skrappe diæt er afgørende for hendes livskvalitet. Og artiklen om tværprofessionalitet i behandlingen af hjerneskadede.

I sundhedsudspillet tales der ikke om forebyggelse. Intet tyder på, at eksempelvis mad i skoler og institutioner er tænkt ind som et middel til at udligne ulighed i sundhed.

I en artikel i ugebrevet Mandag Morgen her i september viste jeg sammen med flere eksperter, hvordan de offentlige måltider kan spille en betydelig rolle i kampen for at forbedre folkesundheden. Det kræver en politisk beslutning, nogle politiske mål og en national handlingsplan.

Jeg tager det derfor meget alvorligt, når regeringen i sit sundhedsudspil inviterer til et bredt samarbejde. Der er brug for at sætte fokus på ernæring, og der er brug for kost, ernærings- og sundhedsfagliges bidrag, hvis regeringens sundhedsstrategi skal have effekt.

Ghita Parry
/ Formand