Ernæring skal skrives ind i sundhedsaftalerne

Opprioriter ernæringen

Ghita Parry mener simpelthen ikke at ernæringen bliver taget seriøst, hvis den ikke står i sundhedsaftalerne:

"Det bør være en naturlig ting, at man ikke kan tale medicinsk behandling, uden også at tænke ernæring med", uddyber Ghita Parry til Politiken og fortsætter: "Det er simpelthen nødvendigt at landets hospitaler skal tvinges til at lave madplaner for patienterne."

Sundhedsaftalerne ikke det rigtige sted

Det synspunkt deles dog ikke af hverken sundhedsminister Astrid Kragh, eller formand for danske regioner Bent Hansen, der vil holde ernæringsindsatsen ude af sundhedsaftalerne:

"Jeg tror, at vi i stedet for at skyde med spredehagl, skal skyde med rifler efter de kategorier, hvor det er mest relevant, og det er hos de syge og hårdest ramte", fortæller Bent hansen til Politiken.

Samme budskab citeres sundhedsminister Astrid Kragh for i Politiken:

"Der er ingen tvivl om, at en sund og nærende kost spiller en vigtig rolle, når en patient skal gennem et behandlingsforløb på et sygehus og efterfølgende vende tilbage til en sund og rask hverdag. Umiddelbart ser jeg dog ikke sundhedsaftalerne som det mest oplagte sted at håndtere kost- og ernæringsindsatsen"

Til det svarer Ghita Parry:

”Jeg noterer mig at på trods af at både Sundhedsministeren og regionsformanden er skeptiske overfor vores forslag om at skrive ernæring ind i sundhedsaftalerne, så anerkender de dog vigtigheden af ernæringens betydning for patienternes behandlingsforløb”

Store besparelser ved øget fokus på ernæring

En ikke uvæsentlig faktor er den økonmiske vinding, der ligger ved at fokusere mere på ernæringsindsatsen:

"Det bliver dyrere at lade være med at interessere sig for ernæring. Det er dokumenteret allerede i dag, at det koster halvanden milliard, at man ikke interesserer sig for ernæring, fordi det øger antallet af dage, patienterne er indlagt"

FAKTA:

Sundhedsaftaler

Regioner og kommuner har siden 2007 ved lov skulle udarbejde sundhedsaftaler for at sikre sammenhængende patientforløb på tværs af sygehuse, kommuner og praksissektoren.

Der er lige nu seks obligatoriske indsatsområder i aftalerne:

  • Indlæggelses- og udskrivningsforløb
  • Træningsområdet
  • Behandlingsredskaber og hjælpemidler
  • Forebyggelse og sundhedsfremme, herunder patientrettet forebyggelse
  • Indsatsen for mennesker med sindslidelser
  • Opfølgning på utilsigtede hændelser

Kost og ernæring er ikke inkluderet i indsatsområderne.

(Kilde: Sundhedsstyrelsen)