Ernæring til kræftpatienter

 • Kræftpatient
  Ernæring spille en vigtig rolle for kræftpatienter.

Af Camilla Lærke 

Viden og tværfagligt samarbejde efterlyses

Undersøgelsen blandt landets kræftsygeplejersker viste at de ikke prioriterer ernæring og ernæringsscreening højt nok i hverdagen og at der er stor tvivl og uvidenhed om flere områder. På denne baggrund blev der taget initiativ til to temadage, hvor viden og tværfagligt samarbejde var i højsædet. Fresenius Kabi har udarbejdet et resumé fra dagene, som kan downloades her på siden. Temaer på dagen var:

 • Undersøgelse blandt kræftsygeplejersker omkring viden og håndtering af ernæring til kræftpatienter. Hanne Nafei og Bell Møller, hhv. formand og bestyrelsesmedlem – Fagligt Selskab for Kræftsygeplejersker.
 • Ernæringsfysiologi hos kræftpatienter og behovet for ernæringsterapi. Henrik Højgaard Rasmussen, professor, overlæge, Ph.D., Center for Ernæring og Tarmsygdomme (CET), Aalborg Universitetshospital.
 • Ernæringsterapi i praksis – parenteral ernæring til kræftpatienter. Benedicte Wilson, overlæge, Afdeling for Medicinske Mavetarmsygdomme, Odense Universitetshospital.
 • Mad som Medicin. Hvilken ernæringssammensætning har kræftpatienter behov for? Berit Ipsen, klinisk diætist, Ernæringsenheden, Rigshospitalet.
 • Den svære samtale om ernæring. Lene Sjöberg og Else-Marie Lønvig, Sundhedsekspressen.
 • Ernæringsplaner. Muligheder og anvendelse i praksis. Line Bülow, klinisk diætist, Onkologisk afdeling D, Aarhus Universitetshospital.
 • Praktisk håndtering af enteral og parenteral ernæring. Fresenius Kabi.
 • Sektorovergange – Udfordringer og håndtering af ernæringsterapi i hjemmet. Mette Holst, Forskningsleder for klinisk ernæring, MKS, Ph.D., Center for Ernæring og Tarmsygdomme (CET), Aalborg Universitetshospital. 

www.kostogcancer.dk

I vores partnerskab arbejder vi på at få tilsvarende temadage for andre fagligheder og få endnu mere fokus på kostens betydning i medierne. Vi vil gerne oplyse borgerne om de muligheder de har, hvis de bliver syge med kræft  – derfor udbred gerne kendskabet til hjemmesiden www.kostogcancer.dk. Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte forbundets kliniske diætist Mie Lauwersen på mla@kost.dk

Læs resumé (pdf)