Ernæringsprofessionelle kan forebygge multisygdom

’Arne’, som socialdemokraterne gik til valg på at hjælpe, er rykket et skridt nærmere på sin seniorpension. Efter et langt og slidsomt arbejdsliv kan han ikke længere holde til sit job. Han er slidt op. Og regeringen forsikrer, at den vil indfri sit løfte fra valgkampen om en særlig pension til Arne - og andre nedslidte.

Udfordringen er, at Arne ikke alene har udsigt til seniorpension, men til at få sin ’pensionisttilværelse’ krydret med ikke én, men op til flere kroniske sygdomme. Arne hører nemlig til gruppen af kortuddannede - med lav indkomst, og usund livsstil mv. - der ifølge en ny rapport fra SDU/Danske Regioner, løber fire gange så høj risiko for at blive multisyge, end dem med en lang uddannelse.

Forebyggelse er effektivt

Kost, ernæring og sundhed har spurgt sundhedsminister Magnus Heunicke, formand for Danske Regioner Stephanie Lose og formand for KL’s Sundheds- og Ældreudvalg, Jette Skive, hvordan uligheden minimeres og hvordan ernæringsprofessionelles kompetencer kan udnyttes til at forebygge multisygdom:

- En af de allermest effektive måder at gøre op med uligheden er en langt bedre forebyggelsesindsats. Og her kan de ernæringsprofessionelle spille en central rolle, siger sundhedsminister Magnus Heunicke til Kost, ernæring og sundhed. 

Sunde måltider i hverdagen

Stephanie Lose peger på, at regionernes rapport giver ny viden, som kalder på handling, nemlig den viden, at overvægt er den væsentligste årsag til multisygdom.

- Jeg er optaget af at finde ud af, hvad vi gør ved, at stadig flere børn og voksne er overvægtige. Hvis overvægt skal bekæmpes er det nødvendigt at starte tidligt og gøre sunde måltider og bevægelse til en naturlig del af hverdagen i skolen, i fritiden og mellem hjemmets fire vægge, siger hun.

Magnus Heunicke peger i sit svar også på, at kommuner og regioner må have fokus på at bringe de ernæringsprofessionelle i spil – i den forebyggende indsats og i de rehabiliterende tilbud til mennesker med multistygdom.

Og Jette Skive ’svarer’, at kommunerne har fokus på at styrke det tværfaglige samarbejde og arbejder på at sikre, at de rette kompetencer – også de ernæringsprofessionelle - er til stede for at løfte de komplekse sundhedsopgaver.

Kilde