Relateret indhold

Fagbladsartikel 25/09/2020 Annoncepriser og -formater
Fagbladsartikel 24/09/2020 Datoer og frister for fagbladet
Fagbladsartikel 16/12/2020 Kost, Ernæring & Sundhed 8-2020
Christine Bille Nielsen  [ OPSKRIFTER ] Jesper Glyrskov   [ FOTO ]
Fagbladsartikel 16/12/2020 Månedens opskrift: Saltede citroner
Tina Juul Rasmussen  [ TEKST ] Ritzau Scanpix [ FOTO ]
Fagbladsartikel 16/12/2020 Flere skal tage mere uddannelse

Ernæringsscreening er nødvendig dokumentation

For at finde frem til de patienter, der er underernærede ved indlæggelsen eller i fare for at blive det, mens de er indlagt, er der behov for at ernæringsscreene patienterne. Ernæringsscreening er dokumentation, og dokumentation tager tid, men når det drejer sig om ernæringsscreening, er den tid givet godt ud. Selvfølgelig forudsat at dokumentationen fører til handling - ellers giver det jo ingen mening.

I de seneste uger har der kørt en debat om dokumentation. Sygeplejersker er frustrerede over, at de skal bruge tid på forskellige opgaver og nævner i den sammenhæng ernæringsscreening. De mener ikke, der er grund til at ernæringsscreene. Men den går ikke! Underernæring er alt for komplekst et problem til at kunne ses med det blotte øje. Det vidner de mange underernærede patienter på sygehusene med al tydelighed om. Så dokumentation skal der til. Og der skal følges op med handling.

Patienter i ernæringsmæssig risiko skal have energi- og næringstæt mad. Underernæring forringer patienternes livskvalitet, og hverken rehabilitering eller genoptræning har effekt, hvis patienterne sulter. Underernæring resulterer desuden alt for ofte i genindlæggelse. Derfor skal resultatet af ernæringsscreeningen og patienternes ernæringsstatus følge med patienterne, når de udskrives fra hospitalet, og plejen overlades til ’kommunen’.

Kost & Ernæringsforbundet har sammen med landets køkkenchefer udsendt en række anbefalinger, der skal medvirke til at sidestille ernæring med den medicinske behandling. Sker det ikke, vil jeg opfordre sundhedsprofessionelle både på sygehusene og i kommunerne til at indberette underernæring som en ’utilsigtet hændelse’, så problemets omfang registreres og erkendes. Det er på høje tid, at problemet med underernæring kommer frem i lyset og bliver løst.

Ghita Parry
/ Formand