Ernæringsteknologer får nøglehulskompetencer

Ernæringsteknologer med kompetencer i nøglehullet

Erhvervsakademi Sjælland har indarbejdet nøglehulskompetencen i ernæringsteknologuddannelsen, og det første kuld der vil have nøglehulskompetencer, vil være færdige her til sommer.

Nøglehulsmærkede arbejdspladser

For at en arbejdsplads skal kunne bryste sig med nøglehulsmærket, er der udarbejdet en bekendtgørelse, med nogle krav som arbejdspladsen skal leve op til.

Eksempelvis er det nødvendigt at minimum en af de ansatte på arbejdspladsen har nøglehulskompetence, for at arbejdspladsen kan godkendes som et ”nøglehulscertificeret spisested”.

Med denne nye kompetence, vil ernæringsteknologerne kunne opfylde dette krav i nøglehulsbekendtgørelsen.

Flere faggrupper vil også få nøglehulskompetencer

Ikke nok med at ernæringsteknologerne er sikret nøglehulskompetencen. Kost & Ernæringsforbundet har i samarbejde med fødevarestyrelsen også sørget for, at ernæringsassistenter, ernæringshjælpere og professionsbachelorer i ernæring og sundhed også vil have nøglehulskompetencen i fremtiden.

LÆS MERE: Uddannelser der underviser i nøglehullet

FAKTA:

Ifølge Nøglehulsbekendtgørelsen bilag 7 skal et nøglehulscertificeret spisested minimum have en medarbejder og gerne flere, der kan dokumentere at besidde følgende kompetencer:

  • Personerne kan forstå og anvende principperne bag Nøglehullet, jf. gældende lovgivning på området.
  • Personerne kan forstå og anvende de ernæringsmæssige kriterier i relation til at planlægge, tilberede og sammensætte hele eller dele af madretter, der lever op til kriterierne for Nøglehulsmærket.
  • Personerne kan vurdere og justere sammensætningen af hele eller dele af madretter, således at de opfylder de ernæringsmæssige kriterier, samt udarbejde dokumentation for den ernæringsmæssige sammensætning i de tilbud, der mærkes med Nøglehullet.
  • Personerne kan formidle sundere nøglehulsmærkede madretter overfor brugeren.