Relateret indhold

Fagbladsartikel 25/09/2020 Annoncepriser og -formater
Fagbladsartikel 24/09/2020 Datoer og frister for fagbladet
Fagbladsartikel 16/12/2020 Kost, Ernæring & Sundhed 8-2020
Christine Bille Nielsen  [ OPSKRIFTER ] Jesper Glyrskov   [ FOTO ]
Fagbladsartikel 16/12/2020 Månedens opskrift: Saltede citroner
Tina Juul Rasmussen  [ TEKST ] Ritzau Scanpix [ FOTO ]
Fagbladsartikel 16/12/2020 Flere skal tage mere uddannelse

Et forbund tæt på medlemmerne

Traditionelt har fagforeningerne to roller: forsikringsrollen, hvor de står bag medlemmerne, når noget går galt og forhandler gode løn- og arbejdsvilkår. Og rollen som anker for det faglige fællesskab, hvor udvikling af stoltheden ved faget får spillerum.

I fremtiden vil en tredje og mindst lige så vigtig rolle komme til, mener konsulent Rasmus Thomsen fra innovationsbureauet Isitabird, som arbejder med ‘at omsætte indsigt i brugerbehov og brugeradfærd til forretningskoncepter, strategi og innovationskapacitet’.

− Jeg tror, at fagforeningen fremover også skal spille en rolle i folks hverdag og være med til at sikre en bedre balancen mellem arbejde og fritid, fordi det fylder rigtig meget hos mange. Og så skal fagforeningen ud og være i kontakt med det almene medlem − dem, vi sjældent ser eller hører noget til.

− Traditionelt set kan der være en angst for at overskride grænserne til medlemmernes privatsfære. Men samtidig har næsten alle fagforeninger tilbud om f.eks. mindfulness-kurser, så der er allerede sket et skred. Hvorfor ikke gå endnu længere ind på området og få tingene til at hænge sammen − og ikke mindst hjælpe med at tackle en af de største udfordringer i folks liv i dag: Stress. Mindfulness-kurser er jo et skridt i den retning, mener Rasmus Thomsen.

Skal skabe værdi og mening

Han mener også, at det er afgørende for fagforeningernes overlevelse, at de hele tiden justerer den demokratiske proces, så de forskellige medlemsgrupper bliver hørt.

− Fagforeningen er nødt til vise en ægte nysgerrighed over for de medlemmer, de ikke er i kontakt med til hverdag, men kun hører fra, når lokummet brænder, siger han og henviser til brugerundersøgelser, som viser, at folk efterlyser netværk og rammer for at mødes og tale sammen om deres fag og det, de laver til daglig.

− Og netværk behøver ikke at være det traditionelle, fysiske møde, det kan også foregå på de sociale medier. Noget af det mest meningsskabende i folks liv er deres arbejde. Så derfor skal fagforeningen også bidrage til at skabe værdi og mening i folks liv på det område.

Af samme grund har Rasmus Thomsen respekt for Kost & Ernæringsforbundet proces med at sikre alle grupper af medlemmer større indflydelse.

− Det er meget modigt at turde se ind i egen struktur. I nogle forbund er strukturen sådan, at det næsten ikke kan lade sig gøre. Og langt de fleste stor organisationer ser sig selv indefra og ud og er fokuseret på egne processer og produkter. Det drejer sig meget sjældent om ‘kunden’. Men det er jo ikke troværdigt, at en hovedbestyrelse tror, at de sidder med alle svarene selv. Typisk gør man først noget, når kunderne begynder at forsvinde, men det kunne jo være noget sjovere at arbejde med den brændende drøm i stedet for at agere fra den brændende platform, siger Rasmus Thomsen.

Ikke ved vejs ende

Derfor skal fagforeningerne i langt højere grad inddrage folk i løsningen af problemerne, mener han. Det viser en erkendelse af, at man netop ikke har alle svarene selv, men tror på, at de skal findes sammen med medlemmerne.

− Derfor giver det god mening, hvad Kost & Ernæringsforbundet har kastet sig ud i, men det er vigtigt at erkende, at det er et skridt på vejen. Der skal justeres løbende, siger Rasmus Thomsen, der er begejstret for tanken med de nye fagråd:

− Det er en rigtig tankegang, fordi folk i dag engagerer sig i enkeltsager. Det er derfor, vi ser en vækst i NGO’erne. Om medlemmerne så vil engagere sig, drejer sig mere om, hvordan man får strikket tilbuddet sammen. Det skal være så nemt som muligt at være med.

Hvordan ser fagforeningen ud om 15 år?

− Da har jeg som medlem en følelse af, at min fagforening kender mig, mine udfordringer og interesser. Og forhåbentlig har man fået bedre fat om stressudfordringen. Det kan jo ikke passe, at folk skal blive syge af at gå på arbejde.