Et godt og langt arbejdsliv

Milliarder til arbejdsmiljø

Regeringen vil bruge flere end en milliard kroner på at forbedre arbejdsmiljøet på danske arbejdspladser og fastholde medarbejderne på arbejdspladserne igennem øget fokus på at forbedre forholdene ved at gå til kamp mod nedslidning.

Pengene vil regeringen afsætte til Forebyggelsesfonden.

Nedslidning

For at undgå at ansatte bliver slidt ned, vil regeringen bruge penge på:

  • Arbejdsmiljørådgivning
  • Forebyggelsespakker rettet mod bestemte brancher
  • En særlig indsats mod nedslidning
  • At forbedre det psykiske arbejdsmiljø
  • Færre arbejdsulykker

Fastholdelse

Regeringen vil lokke flere til at blive længere på arbejdsmarkedet ved at bruge penge på:

  • Projekter om det gode senior-arbejdsliv
  • Rehabiliteringsteams, der skal hjælpe nedslidte
  • Fastholdelsescentre for arbejdsskadede i hele landet
  • Et projekt om at beholde ansatte med arbejdsskader på arbejdspladsen

Nyt navn

Regeringen har døbt sine ideer til at forebygge og fastholde flere på arbejdsmarkedet ’Et godt og langt arbejdsliv for alle’. Derudover har regeringen omdøbt Forebyggelsesfonden til ’Fonden for forebyggelse og fastholdelse’.

Ingen penge til egne projekter

Tidligere har arbejdspladser kunnet søge penge til egne projekter, men den mulighed afskaffer regeringen med de nye forslag.
De nye initiativer er en  del af regeringens finanslovsforslag. 

Kilde