Relateret indhold

Fagbladsartikel 25/09/2020 Annoncepriser og -formater
Fagbladsartikel 24/09/2020 Datoer og frister for fagbladet
Fagbladsartikel 16/12/2020 Kost, Ernæring & Sundhed 8-2020
Christine Bille Nielsen  [ OPSKRIFTER ] Jesper Glyrskov   [ FOTO ]
Fagbladsartikel 16/12/2020 Månedens opskrift: Saltede citroner
Tina Juul Rasmussen  [ TEKST ] Ritzau Scanpix [ FOTO ]
Fagbladsartikel 16/12/2020 Flere skal tage mere uddannelse

Et job for din tavshed

Den grundlæggende tanke var at træne os i at turde fortælle hinanden, hvad vi mente, vi så, og ikke være bange for reaktionerne. Øvelserne på kurset bekræftede os i, at vores forestillinger og nervøsitet for reaktionerne var ubegrundede. For mange blev det startskuddet til at gå i dialog med ledelse og kolleger i stedet for at gemme eller glemme det sete.

Men sådan er det ikke længere. Desværre viser en ny undersøgelse fra FTF, at frygten for at blive fyret, hvis man offentligt kritiserer forhold på sin arbejdsplads, er vokset markant. Alt for mange – 40 % af alle ansatte på FTF området – er bange for at miste arbejdet, hvis de taler om kritisable forhold på arbejdspladsen. Jeg fristes derfor til at omskrive udtrykket fra mit kursus til: Se, hvad der sker – men pas på, hvad du siger!

Værdifuld viden, kritik og vigtige observationer skal ikke trues ihjel. Det bidrager hverken til at øge kvaliteten i arbejdet eller til at styrke samarbejdet mellem ansatte. Det bidrager kun til utryghed, frygt, ineffektivitet og mangel på lyst til at gøre sig umage.

Der er selvfølgelig regler for ansattes ytringsfrihed. De findes f.eks. i en pjece fra Personalestyrelsen ’God adfærd i det offentlige’, men udgangspunktet er Grundlovens § 77 om ytringsfrihed. Her fremgår det, at man f.eks. ikke må tale usandt, eller groft, og man må ikke lække fortrolige oplysninger. Man må gerne udtrykke sig på egne vegne. Man skal være loyal over for sin arbejdsplads, og så længe man ytrer sig i overensstemmelse reglerne, er ytringen lovlig.

Det er ikke godt for demokratiet, at vi ikke tør sige, hvad vi mener. Det bør være en pligt for både arbejdstagere og arbejdsgivere at være loyale over for offentligheden. Og med til det hører også retten til at kunne udtrykke sig frit, når vi ser forhold, der trænger til at se offentlighedens lys. Uden at være bange for at miste jobbet.

Ghita Parry
/ Formand