Relateret indhold

Fagbladsartikel 07/05/2020 Datoer og frister for fagbladet
Fagbladsartikel 07/05/2020 Annoncepriser og -formater
Fagbladsartikel 06/05/2020 Kost, Ernæring & Sundhed 3-2020
Nana Toft   [ TEKST ] Ritzau / Scanpix [ FOTO ]
Fagbladsartikel 06/05/2020 Mindre portioner skal være en ny normal

Kontakt

RedaktørMette Jensen

T: 3163 6603
E: mj@kost.dk

Et smæld i ryggen endte i fyring

  • Jeannette Ulnits  [ TEKST ] Peter Sørensen  [ FOTO ]
    Jeannette Ulnits [ TEKST ] Peter Sørensen [ FOTO ]

“Hvad har du tænkt dig at gøre ved det?". Sådan lød svaret fra køkkenleder Pia Jelbos leder, da hun sidste år i september sygemeldte sig med stærke smerter efter at have fået et voldsomt smæld i ryggen.  

I stedet for at møde på jobbet i den integrerede institution ‘Den flyvende kuffert’ i København tog Pia Jelbo direkte til læge. Han sendte hende videre til kiropraktor, hvor hun fik konstateret et forstadium til diskusprolaps.

Mødte ingen forståelse

En lægeerklæring med en foreløbig sygemelding i to til tre uger blev sendt til arbejdspladsen, der dog ikke brugte krudt på at bekymre sig over deres køkkenleders tilstand.

− Jeg var målløs over min leders reaktion, da jeg sygemeldte mig. Jeg er ikke ‘den klatsyge type’, og hun havde været min leder i ti af de tolv år, jeg var ansat. Så hun vidste godt, at det var alvor, men var åbenbart ligeglad. Jeg var selv fleksibel, da antallet af børn ved sammenlægningen steg fra 33 til 122, og jeg har utallige gange ved sygdom sagt ja til at møde ind tidligere for at åbne og tage imod børnene, selv om jeg ikke er en del af det pædagogiske personale, fortæller hun.     

I løbet af de to første uger ringede mellemlederen et par gange, men blot for at høre, hvornår Pia Jelbo kom på arbejde. Siden hørte hun intet fra arbejdspladsen og blev heller ikke indkaldt til sygefraværssamtaler. Den 30. september måtte Pia Jelbo forlænge sin sygemelding, denne gang i fire til seks uger. 

Fyret efter to måneder

I november godt to måneder efter Pia Jelbos skade modtog hun en påtænkt opsigelse fra sin arbejdsplads. Begrundelsen var hendes ‘langvarige sygefravær og manglende udsigt til bedring’, som der stod i brevet. En påtænkt opsigelse er en slags partshøring, hvor arbejdspladsen skal give medarbejderen ca. 14 dage til at svare, så eventuelle misforståelser kan komme på bordet, og opsigelsen eventuelt kan undgås.

Så langt nåede Pia Jelbo imidlertid ikke.

− Hvad skulle jeg svare? Jeg var fuldstændig uforberedt, opsigelsen lå bare i postkassen en dag. Jeg ville have forstået og accepteret det, hvis der var gået længere tid, og min leder selv ringede og sagde, at hun var nødt til at fyre mig. Havde de vist mig lidt omsorg, var jeg ikke gået til forbundet.

Uventet høj godtgørelse

Heldigvis kontaktede Pia Jelbo Kost & Ernæringsforbundet, der vurderede at opsigelsen var usaglig, fordi sygefraværet kun havde varet to måneder og tre dage, da hun modtager en opsigelse efter mere end tolv års ansættelse. Forbundet forhandlede derfor to måneders ekstra løn samt en fratrædelsesgodtgørelse svarende til en månedsløn hjem til Pia Jelbo.

Havde hun accepteret opsigelsen, ville hun være fratrådt den 1. december 2015 med løn indtil udgangen af februar 2016. I stedet fik hun løn frem til 31. maj, og inklusive feriepenge og penge for ikke afholdt ferie betød det omkring 70.000 kr. ekstra, forklarer hun.   

Pia Jelbo havde nogle følelsesmæssigt hårde måneder, især fordi hun ikke var fritstillet og principielt kunne blive kaldt på arbejde. Men hun blev løbende holdt orienteret af forbundets jurist, og forhandlingerne forløb gnidningsløst. Den 1. juni var hun helt ude af sin gamle arbejdsplads. 

− De negative følelser er overstået nu, og jeg synes, jeg har fået oprejsning − i kroner og ører tilmed over al forventning. Den har jeg fået, fordi jeg er flasket op med, at fagforeningskontingent og husleje er det første, man sørger for at betale, siger Pia Jelbo.

Sagen kort:

•  Pia Jelbo pådrager sig et forstadium til diskusprolaps og sygemeldes 
•  Hun indkaldes ikke til sygefraværssamtaler, men modtager en påtænkt opsigelse efter kun to måneders fravær
•  Kost & Ernæringsforbundet vurderer, at opsigelsen er usaglig og
•  forbundet forhandler på Pia Jelbos vegne en godtgørelse hjem, der alt i alt løber op i ca. 70.000 kr.

 

GUIDE OM SYGEFRAVÆR OG OPSIGELSE
 

Som funktionær har du ret til at være fraværende på grund af sygdom. Alligevel kan din arbejdsgiver sige dig op på grund af sygdom, hvis sygefraværet har et vist omfang, eller der er et mønster i det. Grænsen går omkring 60 sygedage på et kalenderår, men afhænger også af, hvor længe du har været ansat.

Hvis du bliver syg
Du skal meddele din arbejdsgiver, at du er syg.

•  Arbejdsgiveren har ikke krav på en diagnose, men derimod på oplysninger om funktionsbegrænsninger i forhold til arbejdet. Det kaldes en mulighedserklæring.

•  Arbejdsgiveren kan kræve dokumentation for, at fravær skyldes sygdom. I de tilfælde, hvor det er nødvendigt med lægens dokumentation, skriver lægen på et blankt papir, at du er syg og vurderer sygdommens varighed. Det kaldes en friattest.

Mulighedserklæring og friattest har afløst en lægeerklæring.

Læs mere i Kost, ernæring & sundhed nr. 7, 2012

www.kost.dk/fagbladet

Opsigelse på grund af sygdom
Din arbejdsgiver kan sige dig op, hvis dit sygefravæt er hyppigt, eller der er et mønster i fraværet.

• Der skal altid være en saglig begrundelse for en opsigelse.

• Og der skal altid gives et varsel, som afhænger af din ansættelse, din anciennitet, og om du har tillidshverv.

Høring af offentligt ansatte
Som offentligt ansat skal du høres, før arbejdsgiveren kan sige dig op.

• Høringen skal være skriftlig, og brevet kaldes en ‘påtænkt opsigelse’. Brevet indeholder en frist for, hvornår du har mulighed for at komme med dine skriftlige bemærkninger til de årsager, arbejdsgiver angiver som grund for den planlagte opsigelse.

Kontakt:

Så snart du har en mistanke om, at du skal siges op, skal du kontakte din tillidsrepræsentant. Har du ingen, skal du kontakte Kost & Ernæringsforbundet.

Kost & Ernæringsforbundet
31 63 66 00
post@kost.dk