Et team af professionsbachelorer i ernæring og sundhed sikrer sparring i hverdagen

Af Marie Preisler

At være kostvejleder i en mindre kommune kan være fagligt ensomt, men det er ikke tilfældet for Kathrine Sommerlund. Hun er uddannet professionsbachelor i ernæring og sundhed og del af Jammerbugt Kommunes kostvejlederteam, som tæller hele tre professionsbachelorer i ernæring og sundhed.

Det er en kæmpe faglig styrke, vurderer Kathrine Sommerlund:

- Flere jeg kender fra studiet sidder alene i en kommune, så det er meget privilegeret, at vi er tre. Det kvalificerer virkelig indsatsen, at vi har hinanden at sparre med, og at vi kan dele opgaverne, så vi er to på hvert fagområde. Det betyder, at jeg altid har en kollega at dele faglige overvejelser med, siger hun.

Hun og hendes to kollegaer - Ketty Lindberg og Mia Mølgaard Ahrenholt – yder individuel kostvejledning til borgere, underviser borgere og ansatte i gode kostvaner og fungerer samtidig som et rejsehold, der rykker ud og vejleder grupper af borgere, der vil i gang med sundhedstiltag.

Kommunen har fået tilført satspuljemidler til at styrke kostvejledningen over for ældre medicinske patienter og har derfor for nylig besluttet permanent at opnormere kostvejlederteamet fra to til tre stillinger.

Den beslutning er de tre professionsbachelorer meget glade for:

- Opnormeringen betyder, at vi styrker indsatsen over for ældre betydeligt. Vi skal ernæringsscreene borgerne på kommunens plejehjem, og det skal gøres naturligt for personalet at inddrage os, hvis beboere eksempelvis taber sig meget. På sigt skal vi også i tættere kontakt med de hjemmeboende ældre, siger

Kathrine Sommerlunds kollega, Ketty Lindberg.

Hun har arbejdet i kommunen siden 2005 og har tidligere prøvet at være den eneste kostvejleder. At hun nu har to kollegaer med samme baggrund betegner hun som ”guld værd”.

 

Sats på netværk og joberfaring

 

At det nye faste job i teamet er tilfaldet Kathrine Sommerlund, tilskriver hun selv især, at hun havde været ansat som barselsvikar i teamet, og at hun under uddannelsen havde også begge sine praktikforløb i Jammerbugt Kommune og dermed kendte opgaverne og kollegaerne godt, da hun søgte jobbet.

Hun råder derfor studerende til at vælge praktiksted med stor omhu.

- Mange studerende er slet ikke klar over, hvor vigtigt valget af praktiksted er. Man får et vigtigt netværk på praktikstedet, og netværk er meget vigtigt, når man søger job.

Kathrine Sommerlund er 27 år og sin unge alder til trods har hun en ret bred joberfaring. Det pynter også på et CV og ved en jobsamtale, vurderer hun:

- Joberfaring er noget af det, arbejdsgivere ser efter, og jeg har altid arbejdet ved siden af uddannelsen. Da jeg blev færdig, tog jeg også de småjob, jeg kunne få, selvom jeg var overkvalificeret til en del af dem, frem for at gå ledig og vente på drømmejobbet.  

Hun tog sin professionsbachelor-uddannelse på Ankerhus Seminarium i Sorø og tog i ferier og weekender til Aalborg, hvor hun arbejdede som afløser i hjemmeplejen. Jobbet bestod mest af plejeopgaver, men Kathrine Sommerlund drev også en kostcafé med kostvejledning for kollegaerne i hjemmeplejen. Hun arbejdede også hver 14. dag i et projekt med kostvejledning og madlavning i Jammerbugt Kommune.

At blive kostvejleder var ikke Kathrine Sommerlunds plan, da hun startede på uddannelsen. Dengang var hendes plan at arbejde med produktudvikling:

- Jeg havde ikke tænkt på at blive kostvejleder, men valgte professionsbachelor-studiet fordi jeg gerne ville bidrage til at udvikle renere og mere gennemsigtige fødevarer. Jeg har været vegetar siden jeg var 12 år og er derfor meget optaget af, hvilke ingredienser der er i fødevarerne. Det kan være rigtig svært at gennemskue.

Under studiet blev hun fascineret af kostvejledning – især den del, der handler om at motivere:

- Som kostvejleder opdager man hurtigt, at der er én ting, som er endnu vigtigere end al ens viden om kost, ernæring og sundhed – nemlig at man evner at motivere. At arbejde med motivation er virkelig svært og samtidig virkelig spændende, siger hun.

Hun vil derfor ikke udelukke, at hun på et tidspunkt tager en kandidatgrad i pædagogisk psykologi. Faktisk var hun i 2013 på nippet til at begynde på en kandidat i pædagogisk psykologi, da det trak ud med at finde et fast job som professionsbachelor. Men så blev hun barselsvikar i Jammerbugt Kommune, og nu er planerne om at læse videre indtil videre lagt på hylden.

I det hele taget har karriereplanlægning ikke været kendetegnende for Kathrine Sommerlunds arbejdsliv:

- Jeg er mere typen, der spontant griber de chancer, der opstår.

Det var blandt andet tilfældet, da hun under studiet mødte tre piger, der havde taget et semester af deres uddannelse i Portugal:

- Det lød spændende, så jeg søgte og fik et semester på en skole i Portugal, selvom jeg intet kendte til landet og ikke kendte nogen dér. Det lærte jeg meget af. Jeg skrev alle mine opgaver på engelsk, så jeg blev god til engelsk, og jeg fik et dybt indblik i, hvordan forskelligt landene arbejder med ernæring. Det gav mig et større perspektiv på faget.

Kathrine Sommerlund ser ikke sig selv som fanatisk med hensyn til sin egen sundhed – undtagen i forhold til, hvad hun propper i munden.

- Som vegetar er jeg lidt fanatisk i forhold til, hvad jeg spiser. Jeg spiser eksempelvis ikke pommes frites, for de kan være stegt i samme gryde som en fiskefilet, og jeg rører ikke vingummi med gelatine.

Hun er derfor mest til hjemmelavet mad og er begyndt at dyrke egne grøntsager i højbede i sin kolonihave i Aalborg, hvor hun bor hele sommeren.

- Jeg er ikke vanvittigt god til at passe køkkenhave, men jeg prøver at lære det.

 

Kathrine Sommerlunds CV

Kostvejleder i Jammerbugt Kommune

Uddannet professionsbachelor i ernæring og sundhed med speciale i sundhedskommunikation fra Ankerhus Seminarium i januar 2012

Var i praktik i Jammerbugt Kommune 

Tog et semester af uddannelsen i Portugal

27 år

Bor i Aalborg

 

Om kostvejlederteamet i Jammerbugt Kommune

·         Kathrine Sommerlund, professionsbachelor i ernæring og sundhed

·         Ketty Lindberg, professionsbachelor i ernæring og sundhed

·         Mia Mølgaard Ahrenholt, professionsbachelor i ernæring og sundhed

Teamet er del af Sundhedsafdelingen. Deres primære opgaver er:

·         individuel kostvejledning til visiterede borgere

·         at undervise borgere på kommunens rehabiliteringshold i gode kostvaner

·         at undervise kommunens sundhedsambassadører i sund kost

·         at rykke ud som rejsehold, der yder starthjælp til grupper med mindst 30 borgere, der vil starte lokale sundhedstiltag.

Kathrine Sommerlunds erfaringer om at søge job som pb’er

·         Skab et netværk. Det er guld værd, når du søger job.

·         Vælg praktiksteder, hvor du gerne vil arbejde. Praktikstedet kender dig, og det er en fordel, hvis du siden søger job dér.

·         Vent ikke på drømmejobbet på fuld tid. Deltids- og studiejobs giver også erfaring og netværk, og begge dele fremmer mulighederne for job.

·         Overvej som studerende et semester i udlandet. Det udvider din horisont og pynter også på CV’et.