Etisk kodeks

I Kost & Ernæringsforbundet har vi gennem EFAD og ICDA deltaget i udarbejdelsen af et Internationalt etisk kodeks for God praksis. 'Dietitians’ arbejder verden over for at fremme be­folkningens ernæringsmæssige sundhed. De arbejder ud fra et sæt af regler − etiske regler og regler for ’god praksis’, der kan være med til at styrke og kvalificere arbejdet.

Reglerne kaldes et kodeks. Et kodeks var oprindeligt et manuskript, men bruges i dag også om en sam­ling regler eller retningslinjer for en gruppe. I vores profession omfatter gruppen af ’dietitians’: Økonomaer, professionsbachelorer i ernæring og sundhed, herunder kliniske diætister.

De to kodeks blev vedtaget i de internationale or­ganisationer, ICDA og EFAD (se bagsiden) i septem­ber 2008. De er et udtryk for de vigtige områder, der repræsenterer professionen og dermed ’dietitians’ i hele verden.

Kost & Ernæringsforbundet opfordrer alle der arbejder med kost, ernæring og sundhed i forebyggelse og be­handling til at implementere kodeks i deres daglige virke. Se hele kodekset i pdf’en i boksen.