Eux er to-i-én uddannelse

  • Eux'erne er teknisk dygtige og kan skabe overblik i køkkenet. Modelfoto. Foto: Peter Sørensen
    Eux'erne er teknisk dygtige og kan skabe overblik i køkkenet. Modelfoto. Foto: Peter Sørensen

Eux-uddannelsen er et kompakt forløb, der til tider stiller høje krav til eleverne. Til gengæld giver uddannelsen mulighed for både at arbejde som ernæringsassistent og at læse videre og blive kostfaglig på en anden måde, forklarer Mette Selchau, vicedirektør ved Mercantec og underviser på Hotel & Restaurantskolen ved Mercantec, Pia Betina Meyer.

Hvilke muligheder har du med en eux, som du ikke har som ernæringsassistent?

- Uddannelsen ’tvinger’ eleverne til at se sig selv som talentelever, mener Mette Selchau. På den gymnasiale del, har de skullet nå fagene på de forskellige niveauer på kortere tid. På eud har de også skullet nå målene hurtigere, og det samme gælder på praktikpladsen. De kvalifikationer, som kommer ud af det, tror jeg giver større mulighederne for at få et spændende job som ernæringsassistent og måske for at blive leder på sigt.

- Når du som elev har givet alt, hvad der kan gives hver dag i næsten fire år og har koblet den teoretiske viden med den praktiske både på skolen og i praktikken, så er du en dygtig elev, fastslår Mette Selchau.

- To af de fire elever, der netop er færdige med uddannelsen, har søgt ind på professionshøjskolen her til efteråret. Vi er spændte på, om de har fordel af at være eux-ernæringsassistent, tilføjer Pia Bettina Meyer. Med en eux er der jo sparet nogle år på uddannelseskontoen, og det er en stor fordel, understreger hun. Endelig er der jo også andre veje at gå inden for fødevareindustrien og inden for det ernæringsmæssige.

Er der behov for den ekstra uddannelsesmæssige ballast, hvis du arbejder som ernæringsassistent? Og hvordan vil eux’erne indgå i arbejdsfællesskaberne?

- Eux’erne er de tekniske dygtige i køkkenet. De kan hurtig skabe overblik og forklare, hvordan tingene hænger sammen. De kan måske også give en anden vinkel på, hvordan opgaverne kan løses, og det giver et godt samspil med de mere praktisk orienterede ernæringsassistenter, siger Pia Betina Meyer.

- Selvfølgelig vil der ikke altid være behov for den ekstra viden, men så er det er en fordel, hvis man ønsker at læse videre, tilføjer hun.

Er det nemmere at få en praktikplads som eux-elev?

- Det korte svar er, at det ved vi ikke, siger Mette Selchau. Jeg håber, at de praktiksteder, der nu har haft en eux-ernæringsassistentelev, vil ansætte endnu en og reklamere for uddannelsen. Jeg tænker, at uddannelsen er så ny endnu, at det vil være synd ikke at give den en chance. Men det afhænger af praktikstederne om de ansætter en eux- eller en eud-elev, understreger hun.