Evaluering af din forhandlingsproces - TR

Evaluering af forhandlingsproces

Som afslutning på forhandlingsprocessen er det en god ide, at du selv evaluerer din forhandlingsproces. Din egen evaluering kan evt. danne grundlag for den evaluering du aftaler at have af forhandlingsforløbet med arbejdsgiversiden som afslutning på forhandlingen med denne. Det er vigtigt at du får noteret dig, hvad der gik godt, og hvad der kan forbedres ved fremtidige forhandlinger:

  1. Hvilke dele af forberedelsesprocessen forløb godt og hvilke dele kunne forbedres ved kommende forhandlinger?
  2. Kan du bruge kollegaerne endnu mere aktivt i din forberedelse? Matchede din forberedelse forhandlingen? Er der dele af aftalegrundlaget du skal sætte dig mere ind i?
  3. Skal prioriteringen være skarpere næste gang? En metode kan være at lave en liste med 5 succespunkter (5 ting i din forberedelse som forløb godt med begrundelse på, hvad det var der gjorde, at de forløb godt) og en liste med 5 forbedringspunkter (5 ting i din forberedelse som du kan arbejde mere med ved kommende forhandlinger).
  4. Selve forhandlingen – hvordan oplevede du selve forhandlingssituationen?
  5. Hvilke argumenter virkede og hvilke virkede ikke?

Du kan igen anvende metoden med 5 succespunkter og 5 forbedringspunkter.

  1. Udmeldingen: forløb den efter hensigten og som aftalt eller er der her noget som vil kunne gøres anderledes næste gang?