Få bedre psykisk arbejdsmiljø i regionerne

I har mulighed for at få ekspertrådgivning og inspiration om:

  • Organisatoriske forandringer,
  • Faglige forandringer
  • Vold og trusler

Du kan læse mere om, hvad, I kan gøre og hvordan I kommer videre med arbejdet i den fælles folder her.

De 5 regionale hovedudvalg er blevet bedt om at tage stilling til, hvilken af nedenstående modeller, som de ønsker at anvende:

  1. I regionen sættes fokus på eksempelvis et eller flere af de tre temaer i en fælles overordnet/strategisk indsats. Indsatsen målrettes mod bestemte specialer/områder og eller bestemte arbejdspladser i regionen, eller
  2. De regionale arbejdspladser kan frit rekvirere inspiration eller ekspertrådgivning primært inden for de tre temaområder.

Region Hovedstaden har valgt model 1 og sætter centralt fra fokus på områder med ”arbejdsmængde og tidspres”og ”høje følelsesmæssige krav”, samt det medicinske område, akutmodtagelsen og akutklinikker, særlig dele af Psykiatrien og Den Præhospitale Virksomhed. Rekvirering af tilbuddet forankres centralt på hospitalet/virksomheden.

I Region Nordjylland, Region Midtjylland, Region Syddanmark, Region Sjælland, som har valgt model 2, kan de lokale  arbejdspladser mv. frit gøre brug af rådgivning/inspiration. Her kan TRIO eller det lokale MED-udvalg, i enighed rekvirere ekspertrådgivning eller inspiration.

Rådgivning og inspiration kan fås fra:

  • NFA – anerkendt aktør med erfaring i formidling af forskningsbaseret viden
  • RUC – forskningsbaseret viden med udgangspunkt i arbejdsliv og sundhedsfremme med mere tværvidenskabelig tilgang
  • CBS – forskningsbaseret viden med særlig fokus på ledelse
  • ALECTIA – autoriseret arbejdsmiljørådgiver indenfor psykisk arbejdsmiljø

Det er vigtigt, at du som tillidsrepræsentant eller arbejdsmiljørepræsentant er opmærksom på, at den rådgivning/inspiration I rekvirerer, når ud til så bred en målgruppe som muligt på din arbejdsplads, så flest mulige faggrupper får gavn af det.

Du kan læse mere om, hvad, I kan gøre og hvordan I kommer videre med arbejdet i den fælles folder her.

Yderligere information, vilkår, kontraktskabelon mv. er her på Forhandlingsfællesskabets hjemmeside.

- Privat gruppe -