Få indflydelse

Hovedbestyrelsen

Hvis du vil påvirke fremtiden for dit fag, dine kost- og ernæringsfaglige kolleger og dig selv, går vejen til Kost og Ernæringsforbundets hovedbestyrelse.

Elever og professionsbachelorstuderende i Kost og Ernæringsforbundet har hver deres repræsentant i hovedbestyrelsen. Repræsentanterne vælges i forbindelse med forbundsvalget, der finder sted inden forbundskongressen hvert tredje år.

Alle elever og studerende, der er medlem, kan stille op til hovedbestyrelsen.

Regionsbestyrelserne

Elever og studerende har også repræsentanter i alle regionsbestyrelserne. Repræsentanterne vælges på regionsgeneralforsamlingerne.