Få SPARK nu!

SPARK (Samarbejde om Psykisk ARbejdsmiljø i Kommunerne) er et af resultaterne fra sidste års forhandlinger om nye overenskomster på det kommunale område. SPARK skal bidrage til at forbedre det psykiske arbejdsmiljø på de kommunale arbejdspladser, øge trivslen og derigennem forbedre produktivitet og kvalitet gennem fokus på kerneopgaven.

SPARK-konsulenter vil gennem dialog og faglig støtte medvirke til at styrke samarbejdet og handlekompetencen hos ledere og medarbejdere på de kommunale arbejdspladser. Konsulenterne vil arbejde med at identificere, håndtere og forebygge de psykiske arbejdsmiljøproblematikker, som findes eller opstår i og omkring løsningen af kerneopgaven.

Den primære målgruppe er Lokal-MED og ledere, tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter (TRIO). I skal søge om SPARK-konsulenter på sparkweb.dk

SPARK-konferencen den 11. april 2016

SPARK-konferencen, der markerer startskuddet for ”Samarbejde om Psykisk ARbejdsmiljø i Kommunerne – Parternes støtte til lokal dialog og handling” (SPARK), er netop blevet afholdt i Vejle.

Konferencen var et stort tilløbsstykke, hvor alle 1500 pladser var udsolgt allerede efter 12 dage. På konferencen præsenterede Michael Ziegler og Anders Bondo Christensen parternes indsats og deltagerne fik mulighed for at møde SPARK-konsulenterne. På konferencens fire sessioner blev der præsenteret et solidt fagligt input samt konkrete arbejdspladserfaringer inden for de fire temaer, som SPARK kan hjælpe med:

1. Forandringer og omstillinger

2. Samarbejde

3. Vold og trusler

4. Arbejdets indhold, omfang og udførelse

Alle oplægsholdernes plancher  kan ses på sparkweb.dk. Over de næste par dage vil Personaleweb udsende en større artikelserie om konferencen, som også kan ses på SPARKS hjemmeside.