Får du det rigtige i løn?

  • Foto: Colourbox. Kontakt vores forhandlingsafdeling og få nogle ekstra øjne på din ansættelseskontrakt - før du skriver under.

Af Camilla Lærke

Hos Kost & Ernæringsforbundet undrer vi os over, hvorfor nogle medlemmer og særligt de nyuddannede ikke bruger os, før de underskriver den første ansættelseskontrakt. Måske er de nervøse for, at vi ringer arbejdsgiveren op, at det er en langsommelig proces at få rådgivning eller endnu værre, at vi stiller for store krav til arbejdsgiveren – for I vil jo egentlig bare gerne have det job – uanset hvad.

Men sådan foregår det slet ikke. Vi kan relativt hurtigt (inden for et par dage) læse din kontrakt igennem eller give dig telefonisk rådgivning om lønnen mv. - også inden du går til samtale.  Vi oplever, at flere nyuddannede siger ja tak til job, fordi de har troet, at det var rigtige gode vilkår. Men efter at have talt med os i forbundet, så finder de ud af, at det ikke var så godt alligevel. Hvorfor ikke prøve at presse arbejdsgiveren lidt? Det gør de jo… Løn og ansættelsesforhold er en forhandling – også ved det første job og det ved arbejdsgiveren godt.

Der er ingen lov, der angiver hvor meget du skal have i løn

Derfor er det godt at have Kost & Ernæringsforbundet til at hjælpe dig. Der er mange ting, der skal tages højde for inden I underskriver en kontrakt:

  • Gælder funktionærloven for dig?
  • Har du løn under sygdom?
  • Er der omsorgsdage?
  • Får du ekstra løn, når du arbejder om aftenen?
  • Er der weekendarbejde?
  • Hvad er dine arbejdstidspunkter?
  • Får du løn under barsel?
  • Hvad er dit opsigelsesvarsel?
  • Får du pension?

Alle disse områder har vi forhandlet for dig i forvejen – hvis du vel at mærke er blevet ansat under en overenskomst. Hvis du IKKE er det, er der endnu mere grund til at bruge os – for så har du kun krav på minimumsbestemmelser,  hvorfor det er ekstra vigtigt at få nogle ekstra øjne på din kontrakt. Du betaler jo allerede kontingent. Så husk lige at bruge os – inden du skriver under næste gang.

 

Fakta

Kost & Ernæringsforbundet har forhandlingsret for vores medlemmer og har alene forhandlingsretten for kliniske diætister. Det vil sige, at når du skal ud at arbejde, så er det os, som hjælper dig med at forhandle din løn og dine arbejdsvilkår, og os som godkender og underskriver lønaftalerne.

Få hjælp til:

·         at skrive ansættelsesbreve og stillingsbeskrivelser.

·         at få mest muligt ud af forhandlinger med din arbejdsgiver.

·         at sikre dine rettigheder på jobbet.

·         at forsvare dine rettigheder, hvis du bliver afskediget – du kan få fri juridisk assistance.

·         at forsvare dine interesser i forbindelse med omstruktureringer og udliciteringer.

 

Hvad er en overenskomst

Overenskomst er en aftale der indgåes mellem arbejdsgiverne, typisk Danske Regioner, KL eller Finansministeriet på den ene side og på den anden side arbejdstagerne, Kost & Ernæringsforbundet. Kost & Ernæringsforbundet er den faglige organisation, som repræsenterer dig.

Overenskomstforhandlinger sker hver 2. eller 3. år og kan være et sejt forhandlingsspil hvor der er mange ender der skal mødes.

Når du betaler for at være medlem af en fagforening – betaler du for at fagforeningen kan gøre det arbejde der skal til for at du er sikret en fair løn og fair arbejdsvilkår.

Hvis der ikke er en overenskomst, så skal du selv forhandle dine vilkår og det kan være yderst svært at gennemskue alle forhold selv.

opdateret 4. maj 2015