Fælles Årstræf TR AMIR (2017)

2017-09-05 08:30 til 16:00
For at styrke samarbejdet inviteres du igen i år til fællestræf for alle forbundets tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter.

 

 

 Fremtidens fællesskaber

 

Vi ser nærmere på, hvad der i dag og på sigt påvirker rammerne for og indholdet i de faglige fællesskaber og hvilken rolle de tillidsvalgte har i den relationsskabende fagforening.

Hør bl.a. om redskaber til at styrke fællesskab og relationer på arbejdspladsen, om faglige fortællinger til at understøtte profession og fællesskab, om opbygning af fælles sikkerhedskultur samt om forventninger til kompetencer og samarbejde blandt morgendagens TR og AMIR.

Ligeledes bliver der mulighed for at netværke med dine TR/AMIR kolleger inden for det kommunale, regionale, statslige og private område.

Program

 

8.30

Ankomst og morgenkaffe

9.00

Velkomst v/formand Ghita Parry

9.05

Relationer for livet? - rekruttering og fastholdelse af medlemmer i den relationskabende fagforening v/Camilla Guldberg, Wilke

 

Rammerne for faglig organisering er under forandring, og konkurrencen om medlemmerne er skærpet. Camilla Guldberg fra analysefirmaet Wilke har lavet utallige undersøgelser om faglig organisering med medlemmer af OK fagforeninger, gule fagforeninger, og lønmodtagere der har valgt at stå uden faglig organisering. Hun vil på det grundlag komme med et kort oplæg, om hvilke strømninger der påvirker det faglige fællesskab udefra, og hvorfor tillidsvalgte, ifølge hendes vurdering, spiller en helt central rolle i den udvikling, samt give konkrete tips og tricks til relationskabelse til især den yngre målgruppe.

10.05

Pause

10.15

Workshop

 

1. Lyt og fortæl - og styrk fællesskabet samtidigt
2. Din faglige fortælling - en stærk historie
3. Få bedre sikker og færre ulykker ved fælles sikkerheds kultur
4. Morgendagens TR og AMIR - forventninger til kompetencer og samarbejde

12.15

Frokost

13.15

Netværksrunde for TR/AMIR (fordelt på sektorer/arbejdspladstyper)

 

Staten
Regioner (hospitaler, døgninstitutioner m.v.)
Kommuner (Ældreområdet, skoler, daginstitutioner m.v.)
Private, OPP

14.15

Opsamling på netværksrundet

14.35

Pause

14.55

"Kan vi arbejde til vi er 70" v/Lars Olsen, journalist, forfatter og samfundsdebatør

 

Reformer af efterløn og pensionsalder ændrer arbejdslivet mere dramatisk, end vi gør os klart. Dem, der i dag er i 40'erne, skal arbejde til de er 70. Kan tømreren og sosu- assistenten dét? Lars Olsen kortlægger reformerne - deres baggrund og konsekvenser. Danskerne   bliver ældre og er sundere end før, men der er også stor ulighed i levealder og arbejdsvilkår. De ekstra arbejdsår pålægges især de faglærte og ufaglærte, der   kommer tidligt på arbejdsmarkedet og i gennemsnit har færrest gode leveår.

Stilen er levende og afvekslende. Analyser af arbejdslive og levevilkår veksler med film- klip og fortællinger fra det virkelige liv.

15.55

Afrunding på dagen v/Ghita Parry

16.00

Tak for i dag

Tilmeld dig allerede nu, så du er sikker på at komme med

Tilmeldingen sker efter først til mølle princippet - max. 115 pladser

 

OBS

 

Der er 4 workshops om formiddagen med fokus på aktuelle temaer. Du kan kun nå at deltage i en workshop. Af hensyn til fordelingen vil vi bede dig om, at markere de to workshops, du helst vil være med i. Kan vi ikke opfylde din første prioritet, vil vi så vidt muligt søge at opfylde din 2. Fordelingen sker ud fra først til mølle princippet.

 

 

 

 

 

Fakta

Dato:

Tirsdag den 5. september 2017

Tid:

kl. 08:30 til 16:00

Sted:

Severin Kursuscenter Skovsvinget 25 5500 Middelfart

Antal deltagere:

115

Tilmeldingsfrist:

Tirsdag den 15. august 2017

Kontaktperson:

Dorte Bjørn

Kontakt

SekretærDorte Bjørn

T: 3163 6645
E: db@kost.dk