Fælles indspark til nært sundhedsvæsen

'Vi skal bruge ressourcerne i sundhedsvæsenet rigtigt, til glæde for borgere og samfundet. Samtidig skal vi sikre, at vores sundhedsvæsen udvikler sig og tilbyder høj faglig kvalitet uanset, hvor i landet man bor.' Sådan mener Sundhedskartellet i en henvendelse til det udvalg, som regeringen, Danske Regioner og KL med årets økonomiaftale blev enige om at nedsætte. Et udvalg, der skal komme med forslag til forbedring af den borgernære sundhed.

I et brev og et 54 sider langt bilag beskriver de 11 organisationer, hvordan de mener, det nære og sammenhængende sundhedsvæsen bør være indrettet. 

Fokus er på fire temaer, som udvalget skal komme med forslag til.

De fire temaer er:

  • Bedre samarbejde mellem sygehuse, kommuner og praksissektor
  • Rette kompetencer til rette opgaver
  • Ensartet kvalitet over hele landet
  • Bedre digital understøttelse og brug af data

Læs brevet til udvalget

Læs bilaget med cases

FAKTA

Udvalget om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen består af de myndigheder, som har det administrative og politiske ansvar for at sikre nære og sammenhængende sundhedstilbud til borgerne. Det vil sige Sundheds- og Ældreministeriet, Social- og Indenrigsministeriet, Finansministeriet, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening. 

Desuden er der nedsat en interessentgruppe, som løbende kan komme med inputs til arbejdet. Her er Sundhedskartellet, lægerne, Danske Patienter og Danske Handicaporganisationer repræsenteret. 

 

Kilde