Fælles strategi for arbejdsmiljø i EU

Fælles strategi

EU skal have en fælles strategi for arbejdsmiljøet fordi:

  1. Det er vigtigt at EU hjælper medlemslandene med at løse problemer med arbejdsmiljøet. Og erfaringerne viser, at problemerne ligner hinanden fra land til land.
  2. Der er fælles EU-lovgivning omkring arbejdsmiljø, men love gør det ikke alene. Det er også nødvendigt at dele erfaringer om god praksis landene i mellem.
  3. Det er nødvendigt med en plan, hvis det skal være muligt at nå målsætningen i alle EU-landene.

Behovet er der

EU-kommissionen har fået undersøgt, om der er et behov for en strategi for arbejdsmiljøet i EU. Og undersøgelsen viser, at der er behov for en fælles strategi på området, skriver Videncenter for Arbejdsmiljø.

Mere opmærksomhed gavner

En fælles strategi betyder også, at der bliver mere opmærksomhed omkring arbejdsmiljø, og det kan have betydning for, hvor mange penge, der bliver afsat til forbedringer af arbejdsmiljøet herhjemme.

Nye veje

Opmærksomheden på arbejdsmiljøet betyder også, at det bliver muligt at gå nye veje med kampagner og tiltag, der kan øge bevidstheden om det arbejdsmiljø, hvor vi befinder os i til dagligt.

Kilde