Relateret indhold

Fagbladsartikel 25/09/2020 Annoncepriser og -formater
Fagbladsartikel 24/09/2020 Datoer og frister for fagbladet
Fagbladsartikel 02/02/2021 Kost, Ernæring & Sundhed 1-2021
Christine Bille Nielsen  [ TEKST OG OPSKRIFTER ] Jesper Glyrskov [ FOTO ]
Fagbladsartikel 02/02/2021 MÅNEDENS OPSKRIFT: DE NYE KOSTRÅD
Mette Jensen  [ TEKST ] Maria Vendelbo Madsen [ FOTO ]
Fagbladsartikel 02/02/2021 Svendeprøven sætter håndværket i fokus

Fællesskaber er afgørende

  • Mette Jensen [ t e k s t ] │ Peter Sørensen [ f o t o ]

Line Posselt er vokset op i et hjem med politik. Demokratisnakke og traditioner som første maj gav tyngde i hendes barndom og har fulgt hende siden. Det samme har behovet for politiske fælleskaber og diskussioner.

− Jeg er gift med Bo Sandberg, der er cand. polit., ligesom jeg selv og aktiv i politik. Vi har mange venner, der er politisk aktive på forskellige fronter, og i øvrigt står på nogle forskellige politiske synspunkter, fortæller Line Posselt. Jeg ved, hvor jeg selv står politisk, men det er mangfoldigheden, der er spændende. Det er i diskussionerne, man udvikler sig.

Den holdning bruger Line Posselt ledelsesmæssigt i Kost & Ernæringsforbundets sekretariat, hvor hun sætter pris på en åben og fordomsfri diskussion.

− Vi skal turde miste fodfæste for en stund og diskutere, hvordan opgaverne skal løses, uden at noget dømmes som rigtigt eller forkert. Vi bliver klogere af, at alle byder ind med deres holdninger.

− Så skal der selvfølgelig tages en beslutning til sidst − og den tager jeg gerne, tilføjer hun med et smil.

Politikerne skal klædes på

I Kost & Ernæringsforbundets sekretariat er Line Posselt ansat til at få sekretariatet til at fungere og til at styrke forbundets politiske interessevaretagelse.

− Mit job er blandt andet at rådgive forbundets politiske formand, Ghita Parry, og også klæde de øvrige politikere på, så de lettere kommer til orde i de politiske diskussioner i vores samarbejdsfora, siger Line Posselt.

Hun understreger, at forbundet ikke skal have politiske embedsmænd, men embedsmænd med en god fornemmelse for politik.

− Jo bedre politikerne er klædt på, og jo hurtigere og tydeligere de kan være, jo bedre er mulighederne for at få sine synspunkter igennem, siger hun.

En stærk fagbevægelse

Line Posselt har arbejdet i fagbevægelsen, siden hun blev færdig som cand.polit. i 2003.

− Jeg troede egentlig, jeg skulle arbejde med velfærd, sociale ydelser og den slags, men da jeg gennem mit job i Dansk Sygeplejeråd kom tæt på overenskomstområdet, optog det mig fuldstændigt. Det giver så meget mening at bidrage til at forbedre forholdene for medlemmerne.

Og det skal give mening, når Line Posselt går på arbejde. 

−  Jeg kan ikke gå på arbejde og hjem igen, hvis ikke jeg mener, at det, jeg laver, har en betydning for andre. Det har det at arbejde for det fællesskab, der er i fagbevægelsen. Det er vigtigt at holde fast i, når lønmodtagerne skal have ordentlige forhold på arbejdsmarkedet.

Indflydelse på samfundet

Og det var en af grundene til, at hun søgte jobbet som direktør i Kost & Ernæringsforbundet.

− Jeg vil gerne bidrage til at styrke de professionelle fællesskaber. Det gælder i forhold til overenskomsterne og den politiske interessevaretagelse, men det gælder også i forhold til professionen, hvor jeg mener, at medlemmerne har rigtigt meget at byde ind med.

− Det kan se ud som om, der er langt imellem, hvad den, der beskæftiger sig med professionel forplejning, og den, der vejleder i ernæring, laver. Indfaldsvinklen er da også forskellig, men det hænger jo utroligt godt sammen. Alle medlemmer arbejder på at forbedre folkesundheden fra hver sin vinkel og i forhold til hver deres målgrupper.  Jeg er sikker på, at man ved at styrke båndene mellem faggrupperne kan slå stærkt igennem i hele sektoren − og med tiden i hele samfundet. At øge bevidstheden om madens betydning for rask og syg vil være til gavn for medlemmerne, men bestemt også til gavn for borgerne.

− Jeg tror, at Kost & Ernæringsforbundet har en størrelse og en placering i samfundet, der gør det muligt at få sine synspunkter repræsenteret og øve indflydelse rigtigt mange steder.

Sekretariatet skal dele viden

En af de konkrete opgaver for direktøren er derfor at fastholde den gode udvikling og få den fælles viden om medlemmerne til at gennemsyre sekretariatet i endnu højere grad end i dag.

− Det er vigtigt, at de, der arbejder i professionsafdelingen, kender til medlemmernes løn og ansættelsesforhold og ved, hvordan de indgår på arbejdspladserne i forhold til de faggrupper, de arbejder sammen med, og f.eks. også, hvilke arbejdsmiljøproblemer de støder ind i.  Omvendt skal forhandlingsafdelingen kende professionen og vide, hvad medlemmerne laver, mener Line Posselt. Det er den bedste måde at yde god medlemsservice på.

− Ellers er jeg er jo ikke den type leder, der sætter mig fem mål, der skal nås inden for de næste 150 dage. Jeg har nogle retninger, jeg gerne vil i, nogle opgaver, jeg gerne vil have løst. Jeg vil arbejde på at styrke arbejdsmiljøet i sekretariatet. Og jeg vil styrke det politiske niveau i forbundet. 

Frikvarter

Der er ét sted i Line Posselts hverdag, hvor de politiske ideer får lov til at træde i baggrunden. Nemlig når hun og familien tilbringer fritiden sammen i Blekinge.

− Det frirum, vi har der, giver os nogle fantastiske muligheder for at være sammen og være sammen hver for sig. Det er her, jeg får syet, tegnet og malet, som jeg nyder, eller vandrer omkring i naturen, som for mig er den allerbedste måde at slappe af på.
 

BLÅ BOG

Line Posselt

39 år

Line Posselt, uddannet cand.polit. i 2003. Arbejdet i fagbevægelsen lige siden, primært med overenskomstforhandlinger − først i Dansk Sygeplejeråd og Sundhedskartellet, siden i Prosa og dernæst i Farmakonomforeningen, hvor hun var forhandlingschef og siden direktør, indtil hun i februar 2014 tiltrådte som direktør i Kost & Ernæringsforbundet.

Gift med Bo Sandberg, cheføkonom i Dansk Byggeri. De har tre sønner på 8, 14 og 15 år.