Fagbladet Diætisten

Bladets målgrupper er kliniske diætister, læger, sundhedsorganisationer, patientforeninger, politikere, embedsmænd og virksomheder med interesse i sundhedsfaglige spørgsmål. 

Hvert nummer af Diætisten indeholder bl.a. en sektion med fokus på et bestemt område inden for klinisk ernæring. Oversigt over tidligere bragte temaer og blade kan ses i pdf-format. Medlemmer har desuden adgang til tidligere bragte artikler i pdf-format.

Som medlem kan du læse den fulde version af seneste nummer af Diætisten her. 

Læs seneste nummer af fagbladet (kun for medlemmer)

 

Læs de første 3 sider af seneste nummer (for alle)