Fagbladet Diætisten

Diætisten udkommer seks gange om året og indeholder fagligt nyt inden for diætetik, forskning og ernæringsbehandling.

Hvert nummer af Diætisten indeholder bl.a. en sektion med fokus på et bestemt område inden for klinisk ernæring.

Som medlem kan du læse den fulde version af seneste nummer af Diætisten her. 

Læs de første 3 sider af seneste nummer (for alle)

Oversigt over tidligere blade og artikler kan ses i pdf-format ved at tilgå Diætistens arkiv.