Fagbladet Diætisten december 2020

Læs om at vi spiser det, vi kan lide,  og smag er en oplevelse for alle sanser; sådan lærer vi at kunne lide nyt; vi kan smage i otte dimensioner og få også overblik over viden og værktøjer til at bruge smag som ressource. 

Desuden indeholder bladet tre dybdeborende artikler om alvorlig og langvarig anoreksi. Her kan du også læse synspunkter i relation til forbundets arbejde med autorisation af alle dimittender fra 
Ernæring og Sundhedsuddannelserne. 

I flere artikler omtales PRO-værktøjer bl.a. til bedre opsporing af behov for ernæringsindsats hos borgere i kræftrehabilitering, og så stiller en antropolog skarpt på diætisters anvendelse af BMI.

Som sædvanlig fortæller en kollega om sit arbejdsliv i artiklen ”Min diætistdag”, der er boganmeldelse og årets danske abstracts fra ESPEN listes også op med overordnet omtale fra Anne Marie Beck.

 

Du kan som medlem læse den fulde udgave af Diætisten her: