Faglærte holder ved på studierne

Det giver erfaring, pondus og karakter at tage en erhvervsfaglig uddannelse fx ernæringsassistent, og det kan man bruge til meget igennem livet. Det kan være nyttigt, hvis du vælger at læse videre til for eksempel professionsbachelorer i ernæring og sundhed.
For her viser det sig i analysen fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, hvor tænketanken har undersøgt frafaldet på korte og mellemlange videregående uddannelser i løbet af uddannelsens første år.

Ifølge analysen falder studerende med en erhvervsfaglig uddannelse i mindre grad fra, når de sammenlignes med studerende, der har en gymnasial baggrund.

For på de korte videregående uddannelser er blot 15 procent af de faglærte faldet fra inden for det første år, mens det for studerende med en gymnasial uddannelse er 19 procents frafald.

På de mellemlange videregående uddannelser er frafaldet endnu lavere for de faglærte. Her frafaldet nede på 12,5 procent for faglærte og 15 procent for studenterne.

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd anser, at en af de vigtigste faktorer for det lave frafald kan være, at de faglærte har mere erfaring og i forvejen kender til indholdet på den videregående uddannelse, de har valgt.

I Kost og Ernæringsforbundet har formand Ghita Parry et håb om, at analysen kan komme vidt og bredt ud, da den sender klare signaler om, hvad man får, hvis man vælger en erhvervsuddannelse.
”Jeg håber, at det her kan være starten på en snak om, hvad en erhvervsfaglig uddannelse kan og er. Hvordan dygtiggøre man sig som faglært, og hvor spændende og udviklende et studie, det er. Den pointe overser man lidt i debatten. Tallene er jo også et nik til erhvervsuddannede, som i fremtiden måske vil videreuddanne sig – at deres baggrund giver dem en ballast og viden. Det må også glæde arbejdsgiverne, det her.”

Der sker hele tiden tiltag på uddannelsesområdet, hvilket forbundets formand har stor ros til. Hun fremhæver blandt andet EUX (en kombineret erhvervs- og gymnasieuddannelse), da den netop er skabt med henblik på at gøre muligheden for videreuddannelse bedre og tydeligere.

Og hun sender samtidig en anbefaling til de politiske led i uddannelsessystemet; lad os få set på adgangskravene og vilkårene, når erhvervsuddannede vil læse videre.
”Når du tager en erhvervsfaglig uddannelse, så får du en række redskaber og en enorm viden. Den viden kan du bruge nyttigt, hvis du vil læse videre inden for samme branche. Du forstår nemlig ofte både praktik og teori, hvilket er en stærkt grundlag for fremtidigt arbejde og/eller yderligere komptenceudvikling.
Men systemet bremser dem til tider i at videreuddanne sig, hvis det er den vej, de gerne vil gå. Hvorfor låse folk fast? Lad os for eksempel få set på de supplerende adgangskrav – er de retvisende eller er tiden til at se på, om vi gøre livet mere besværligt for erhvervsfagliges muligheder for at videreuddanne sig?”, slutter Ghita Parry.

Analysen kan læses her.