Faglige partnerskaber og udvalg

 

Måltidspartnerskabet
Kost og Ernæringsforbundet sidder i bestyrelsen for måltidspartnerskabet, der er et offentlig privat partnerskab, hvis mission er at gøre det lettere for befolkningen at købe og leve sundere og mindske uligheden i samfundet. Kontakt Kristine Bælum

Forum for underernæring
Forum for Underernæring er et samarbejde mellem Landbrug & Fødevarer, Kost og Ernæringsforbundet og DSKE (Dansk Selskab for Klinisk Ernæring). Formålet er at forene stærke kræfter, sådan at ernæringen for patienter og skrøbelige ældre fortsat prioriteres på linje med andre indsatsområder. Kontakt Mie Lauwersen

Saltpartnerskab
Vi danskere spiser for meget salt. Derfor er Kost og Ernæringsforbundet gået ind i Saltpartnerskabet for at formidle vores medlemmers viden om salt og sundhed. Kontakt  Kontakt Karina Kyhn Andersen.

Nationale kostråd
For kost, ernæring og sundhedsfaglige er de officielle kostråd et helt særligt vigtigt værktøj til udførelsen af professionens mange forskellige opgaver. Forbundet har siddet med i formuleringsgruppen, der varetog opdateringen af de nationale kostråd. 

Nøglehullet til spisesteder
Kost og ernæringsforbundet har i samarbejdet taget aktivt del i udviklingen af; kriterier for certificering af nøglehulsmåltider, opskrifter, leder og medarbejder kurser og markedsføringsmaterialer m.m Kontakt Karen Leth

Fokus på kræftsyges behandling
Sammen med blandt andet Fagligt selskab for Kræftsygeplejersker sætter Kost og Ernæringsforbundet fokus på forbundets medlemmers kompetencer i behandlingen af kræftsyge. Kontakt Mie Lauwersen

Kliniske retningslinjer
De kliniske retningslinjer er et vigtigt værktøj ude på de kommunale arbejdspladser. Som et evidensbaseret værktøj understøtter kliniske retningslinjer de faglige kompetencer, ligesom de er med til at sikre kvalitet i de offentlige tilbud. Kost og Ernæringsforbundet er med i arbejdet og sikrer, at ernæring indgår i retningslinjerne. Kontakt Mie Lauwersen

Mad i daginstitutioner
Forbundet indgår i samarbejder, som skal fremme mad i daginstitutioner. Kost og Ernæringsforbundet ønsker at positionere sig som den organisation, hvis medlemmer har kompetencer inden for professionel mad- og måltidsservice og kan tænke sundhed, økonomi, menuplanlægning, sensorik, det pædagogiske og sociale samspil ind i arbejdet. Kontakt Karina Kyhn Andersen

Madkulturen
Kost og Ernæringsforbundet har et tæt samarbejde med 'Madkulturen' om bl.a. fødevareuddannelserne og en hvidbog, der kortlægger forskning og viden om ældremad og kommer med konkrete anbefalinger til, hvordan samfundet kan fokusere endnu mere på gode måltider og spare penge samtidigt. Kontakt Karen Leth eller Gerda K. Thomassen

Rådet for Bedre Hygiejne

Kost og Ernæringsforbundet er repræsenteret i Rådet for Bedre Hygiejne. Her deltager Kost og Ernæringsforbundet med henblik på bedre anvendelse af viden og bedre indsamling af viden, når det gælder hygiejne, herunder fødevarehygiejne. Rådet har eksisteret siden 2008. Arbejdet for at sikre fokus på hygiejne går gennem en række arrangementer, events, undersøgelser samt små og større kampagner, der tilsammen kan skabe en forskel og en bedre hygiejne i Danmark. Link: www.bedrehygiejne.dk  Kontakt Holger Pedersen.

Store smagedag
Forbundet er med i Store smagedag, en forening med en vision om at højne kvaliteten af smagen i professionel mad. Kontakt Karina Kyhn Andersen

Økologi
Den danske regering har sat mål for brug af økologiske fødevarer i den offentlige forplejning. Minimum 60 % af det samlede råvareindkøb i den offentlige forplejning skal senest 2020 være økologisk. Kost og ernæringsforbundet har, i samarbejde med Økologisk landsforening, støttet op om Fødevare-ministerens dagsorden via regionale oplysende medlemsarrangementer. Kontakt Karen Leth eller Karina Kyhn Andersen

Madspild
Kost og Ernæringsforbundet tager aktivt del i Partnerskabet om mindre madspild der har til formål at mindske spild af mad i hele værdikæden. I partnerskabet arbejder interesseorganisationer, producenter, detailbranchen, emballageindustrien med mange flere om at nedbryde barriere og finde løsninger og muligheder for at begrænse spild af fødevarer og mad. I den professionelle forplejning er vi optaget af, at intet kan reduceres før vi har sikret at alle borgere og patienter har fået tilbudt den mad de har brug for. Kontakt Karina Kyhn Andersen