Relateret indhold

Fagbladsartikel 25/09/2020 Annoncepriser og -formater
Fagbladsartikel 24/09/2020 Datoer og frister for fagbladet
Fagbladsartikel 16/12/2020 Kost, Ernæring & Sundhed 8-2020
Christine Bille Nielsen  [ OPSKRIFTER ] Jesper Glyrskov   [ FOTO ]
Fagbladsartikel 16/12/2020 Månedens opskrift: Saltede citroner
Tina Juul Rasmussen  [ TEKST ] Ritzau Scanpix [ FOTO ]
Fagbladsartikel 16/12/2020 Flere skal tage mere uddannelse

Fagråd fik madkurv på gaden

  • Mette Jensen  [ TEKST ] Claus Haagensen [ FOTO ]
    Mette Jensen [ TEKST ] Claus Haagensen [ FOTO ]

Der kan være langt fra ord til handling, når der skal arbejdes på tværs af sektorer. Det har lederen af Smilets Mad i Trige uden for Århus, Helle Klopp Hansen, måttet sande. Det er godt et år siden, hun foreslog at sende en madkurv med patienterne hjem, når de udskrives fra hospital til eget hjem. Nu er madkurven en realitet.

Både mad og medicin skal være på plads

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Universitetshospital har der siden 2014 eksisteret et tværsektorielt ledelsesprojekt med fokus på ‘Ledelse på tværs’. Ved en temadag om ‘overgangen fra hospital til primær sektor’ benyttede Helle Klopp sig af muligheden og foreslog den sygeplejefaglige direktør for Århus Universitetshospital, at patienter i ernæringsmæssig risiko skulle kunne visiteres til en madkurv.

− Rigtig mange patienter udskrives til weekenden. Og indlægges igen ugen efter. De udskrives måske til et tomt køleskab. Og hvad nytter det så, at der er styr på medicinen, konstaterer Helle Klopp.

− Regionerne vil meget gerne de mange genindlæggelser til livs, da de koster samfundet dyrt. En måde kunne være at sørge for, at særligt de borgere, der er i ernæringsmæssig risiko, har mad og drikke, når de kommer hjem. Og hjælp til at få maden spist.

På tværs af sektorer

Forslaget resulterede i, at der blev nedsat en styregruppe, hvor Helle Klopp sad sammen med leder af hospitalskøkkenet, Bente Sloth, lederen af klinisk ernæring, område- og kvalitetschefer m.fl. 

− Jeg lærte, at det ikke er ‘bare lige’ at sætte et projekt i gang, når det går på tværs af sektorer. Vi fik lavet en projektbeskrivelse og en plan, der f.eks. også omfatter undervisning af personalet på sengeafdelingerne, og besluttet en række parametre, der skal måles på, for senere at kunne dokumentere effekten af madkurven. Så selvfølgelig tager det tid at få alt det på plads.

Nu er projektet i gang, og madkurvene pakkes med kølevakuummad i Smilets Mad og leveres til køkkenet på Århus Universitetshospital hver fredag. Køkkenet sørger for, at maden kommer med de patienter hjem, der er udvalgt på baggrund af en ernæringsscreening, som viser, at de er eller er i risiko for at blive underernæret.

Besøg hos borgeren

I Smilets Mad skiftes to ernæringsassistenter til at tage på besøg hos den hjemvendte borger.

− De kommer umiddelbart efter udskrivning og hjælper til rette med indholdet i madkurven, vejleder i opvarmning m.v. Samtidig henter de en ‘logger’, der er stukket i madkurven på hospitalet. Den gør det muligt for os at følge madens kvalitet og dokumentere, at leveringen er uden risiko, fortæller Helle Klopp.

Senere får borgeren besøg af en klinisk diætist også fra Smilets Mad. Hun vejer, vejleder og vurderer den hjemvendte borgers ernæringsstatus og muskelstyrke ved tre besøg i ugerne efter udskrivning. Resultaterne af målingerne indgår i evalueringen af projektet.

− Effekten skulle gerne være færre genindlæggelser, siger Helle Klopp og peger på, at den gennemsnitlige indlæggelsestid bliver stadig kortere.

− I dag er den 20 timer, og jo kortere indlæggelse, jo vigtigere er det at sikre, at overgangen fra hospital til hjem eller ældrebolig bliver flydende − eller sømløs, som vi siger − så borgeren får den bedst mulige rehabilitering.

− Vi har set gode eksempler på, hvordan maden i løbet af få dage kan få svækkede patienter til selv at kunne rejse sig fra sengen, tilføjer hun. 

Madkurven rækker, men ikke langt nok

Målet er at afprøve madkurven på 50 patienter, men der gøres status efter 25 og justeres, hvis der er behov for det. Helle Klopp er ikke er i tvivl om, at madkurven gør gavn. Men den i sig selv er ikke tilstrækkelig, mener hun.

− Der er mad til fire dage i kurven. Her efter er det op til den kommunale madservice. De leverer et godt dagligt måltid, men der brug for fem-seks små måltider i løbet af dagen, hvis en borger i ernæringsmæssig risiko skal få nok energi og næring og undgå genindlæggelse. Og det er langtfra altid, at borgeren selv eller de pårørende har mulighed for at sørge for det.

Så der er stadig plads til udvikling, mener Helle Klopp, og Smilets Mad er i fuld gang med at udvikle mellemmåltider, der kan tage over, når madkurven er tom.

FAKTA
 

Kom godt hjem fra hospitalet

•  Pilot- og kvalitetsudviklingsprojekt, hvor 50 ernæringstruede borgere får en madkurv med hjem fra hospitalet. En ernæringsassistent viser borgeren til rette med madkurven. Borgeren får siden besøg af en klinisk diætist. Projektet er afsæt for forskning i effekten af madkurv og besøg af en diætist.

•  Kost & Ernæringsforbundets fagråd har støtte projektet med 157.000 kr.

•  Århus Kommune og Region Midtjylland har hver bevilget 50.000 kr. til projektet.

www.kost.dk – nyhed 10. oktober – se video

 

FAKTA
 

Kost & Ernæringsforbundets fagråd

De seks fagråd skal udvikle faget og styrke professionen ved at

•  skabe et stærkt fællesskab omkring professionen

•  få medlemmerne til at engagere sig i at udvikle professionen sammen med andre

•  udvikle ideerne tæt på forbundet og dermed styrke forbundets indsats