FaKD arbejdsgruppemøde ernæringsscreening

I sidste uge deltog Mette Theil, formand for FaKD i det andet arbejdsgruppemøde i Sundhedsstyrelsen vedrørende ”Vejledning om screening og behandling for ernæringsmæssig risiko”. ”De nyeste opsporingsredskaber til at screene blev gennemgået, både ift. børn og voksne, og fra primær og sekundær sektor. Vi [arbejdsgruppen] prøver at få færdiggjort denne vejledning, så den omfavner alle sektorer, og derfor rammer den en meget bred målgruppe. Det er noget svært, og giver mange gode diskussioner! I sidste ende håber vi i FaKD på, at den kliniske diætists rolle bliver mere tydelig og synlig, så arbejdsstederne vil benytte vores kompetencer i screening og behandling af underernæring” Mette Theil, formand FaKD