FaKD generalforsamling 2020

Invitation til FaKDs generalforsamling 2020

Fredag d. 6. november 2020 kl. 16.00-19.00

Kost og Ernæringsforbundet, Holmbladsgade 70, 4. sal, 2300 København S

PROGRAM

16.00-16.10:  

Velkommen v. FaKDs formand Mette Theil

16.10-16.15:

Valg af referent og ordstyrer

16.15-16.40:

Bestyrelsens årsberetning

16.40-17.00:

Fremlæggelse af regnskab

17.00-17.20:

Afstemning om eventuelt indkomne forslag til vedtægtsændringer

17.20-17.50:

Valg af bestyrelse for de kommende 3 år

17.50-18.00:

Eventuelt

 

18.00-19.00:

Middag og underholdning

Gratis deltagelse for FaKDs medlemmer.

Dette er den første generalforsamling som Fagligt selskab af Kliniske Diætister i Kost og Ernæringsforbundet. Derfor er både forløbet op til – og selve generalforsamlingen, lidt anderledes end sædvanlig. Ifølge de nye vedtægter, som medlemmerne vedtog ved sammenlægningen med Kost og Ernæringsforbundet i 2018, er der nu generalforsamling hvert 3. år og næste gang er derfor først i 2023.

Praktisk vedr. opstilling til bestyrelsen og forslag til vedtægtsændringer:

1. Ønske om opstilling samt beskrivelse af sit kandidatur (max ½ side inkl. billede) sendes til FaKDs bestyrelse (post@diaetist.dk) senest 6.9.2020

2. Forslag til vedtægtsændringer sendes til FaKDs bestyrelse (post@diaetist.dk) senest 1.9.2020

3. Indkaldelse med dagsorden og eventuelle forslag til vedtægtsændringer samt information om opstillede kandidater udsendes inden 1.10.2020

4. Tilmeldingsfrist til generalforsamlingen senest 6.10.2020 på post@diaetist.dk

Information om kandidaturer uploades på Kost og Ernæringsforbundets/FaKDs hjemmeside og SoMe inden 1.10.2020. Det er ikke muligt at kommentere på opslag på SoMe.

Vi håber, at rigtig mange møder op! Venlig hilsen bestyrelsen

Print program

FaKDs vedtægter