FaKD generalforsamling 2020

Fredag d. 6. november 2020 kl. 16.00-18.00. Mødet afholdes virtuelt grundet Covid-19.

Link til mødedeltagelse udsendes til alle tilmeldte deltagere senest fredag d. 30. oktober.

Dagsorden:

kl. 16.00-16.10

Velkommen og tjek af teknikken

kl. 16.10-16.15

Valg af ordstyrer

kl. 16.15-16.20

Valg af referent

kl. 16.20-16.45

Valg af bestyrelse

Præsentation af opstillede kandidater:

  • Mette Theil
  • Trine Klindt
  • Louise Rasmussen
  • Christian Antoniussen
  • Luise Person Kopp
  • Randi Tobberup

Læs præsentationen fra de opstillede kandidater her.

Generalforsamlingen godkender bestyrelsesvalget for de kommende år 2020-2023

Jf. vedtægterne er der ikke opstillet flere kandidater, end der er pladser i bestyrelsen, hvorfor der på generalforsamlingen ikke bliver gennemført egentlig valghandling.

kl. 16.45-17.15

Bestyrelsens årsberetning

kl. 17.15-17.25

Fremlæggelse af regnskab

kl. 17.30-17.35

Indkomne forslag

Ingen indkomne forslag

kl. 17.35-18.00

Evt.

Henvendelser forud for generalforsamlingen ved spørgsmål, til formand, Mette Theil, mp@diaetist.dk

Dagsorden som PDF dokument

 

Dette er den første generalforsamling som Fagligt selskab af Kliniske Diætister i Kost og Ernæringsforbundet. Derfor er både forløbet op til – og selve generalforsamlingen, lidt anderledes end sædvanlig. Ifølge de nye vedtægter, som medlemmerne vedtog ved sammenlægningen med Kost og Ernæringsforbundet i 2018, er der nu generalforsamling hvert 3. år og næste gang er derfor først i 2023.

Praktisk vedr. opstilling til bestyrelsen og forslag til vedtægtsændringer:

1. Ønske om opstilling samt beskrivelse af sit kandidatur (max ½ side inkl. billede) sendes til FaKDs bestyrelse (post@diaetist.dk) senest 6.9.2020

2. Forslag til vedtægtsændringer sendes til FaKDs bestyrelse (post@diaetist.dk) senest 1.9.2020

3. Indkaldelse med dagsorden og eventuelle forslag til vedtægtsændringer samt information om opstillede kandidater udsendes 4 uger inden generalforsamling.

4. Tilmeldingsfrist til generalforsamlingen senest d. 6.10.2020 til post@diaetist.dk

Information om kandidaturer uploades på Kost og Ernæringsforbundets/FaKDs hjemmeside og medlemmer orienteres på facebook om dagsorden samt kandidater.

FaKDs vedtægter