FaKD generalforsamling 2020

FaKDs generalforsamling blev afholdt virtuelt fredag d. 6. november 2020 kl. 16.00-18.00. Der deltog 13 medlemmer virtuelt, foruden FaKDs bestyrelsesmedlemmer samt dirigent, der var samlet i det store mødelokale på Holmbladsgade 70 i København.

Referatet fra generalforsamlingen kan du læse her.

På generalforsamlingen blev FaKDs bestyrelse for perioden 2020-2023 valgt. Den nuværende bestyrelse valgte at genopstille, hvilket betyder at bestyrelsen fortsætter som nuværende til næste generalforsamling i 2023.

Bestyrelsen har i forlængelse af generalforsamlingen afholdt deres konstituerende møde, hvor Mette Theil blev genvalgt som formand, og Trine Klindt som næstformand samt kasserer.

Præsentation af de valgte kandidater:

  • Mette Theil
  • Trine Klindt
  • Louise Rasmussen
  • Christian Antoniussen
  • Luise Person Kopp
  • Randi Tobberup

Læs præsentationerne af de valgte kandidater her.

Bestyrelsens årsberetning som blev præsenteret på generalforsamlingen, kan du som medlem finde her.

Regnskabsberetningen blev gennemgået i en præsentation, som du som medlem kan finde her (fra slide 14).

Dagsorden som PDF dokument