FaKD projektmidler 2019

FaKD tildeler 2019 projektmidlerne til Charlotte Rud, klinisk diætist, cand.scient, Ph.d.-stud, der har søgt midler til studiet “Absorption of peptides, fluid, and electrolytes in patients with an ileostomy”

Charlotte’s studie har stor klinisk relevans, og vi ser frem til at følge processen og resultaterne!

Baggrund: Patienter med ileostomi absorberer ikke altid tilstrækkeligt af det de spiser og drikker. Det kan medføre store stomioutput, hvor især væske og salte tabes. Ændringer i indtaget af drikkevarer kan være en sikker og effektiv del af diætbehandlingen af patientgruppen.

Metode: Studiet er et overkrydsningsforøg hvor tre specialdesignede iso-osmolære proteindrikke testes på patienter med ileostomi. Effekter på absorptionsevne, ernærings- og væskebalance, aktivitetsniveau, tarmhormonsekretion og transittid vurderes ved hver intervention.

Resultater: Studiet forventes at resultere i vigtig viden om hvordan drikke med forskellige proteintyper påvirker patientgruppens absorption, hvilket potentielt kan optimere den diætetiske behandling og forbedre patienternes sundhed og livskvalitet.