Velkommen

Husk, vi har mange spændende kurser på programmet her i foråret!

I marts 2019 afholder vi kursus i systematisk litteratursøgning og kursus i kritisk læsning af videnskabelige artikler.

I kurset om systematisk litteratursøgning vil du blive introduceret til de mest basale elementer i en systematisk litteratursøgning. I løbet af kurset vil du blive undervist i, hvordan man strukturer en søgeproces, hvordan man definerer og opbygger en søgestrategi, gennemfører selve søgningen, og endeligt hvordan søgningen evalueres og dokumenteres.

Ønsker du at blive bedre til at forholde dig kritisk til videnskabelige artikler og kunne fortolke og analysere nye publicerede studier? Så giver kurset om kritisk læsning af videnskabelige artikler dig mulighed for at blive bedre rustet til at tilgå videnskabelige artikler og forholde dig kritisk hertil.

Kurserne er åbne for alle medlemmer af Kost og Ernæringsforbundet og FaKD.

Læs mere om kurserne samt tilmelding her.

 

Du vil opleve at denne side bliver fyldt med mere indhold - meget af det som du tidligere har kunnet finde på www.diaetist.dk Hvis du føler at noget mangler herinde, eller har en god idé til hvad der kunne være interessant for dig, så send os endelig en mail på kommunikation@diaetist.dk.

Ud over en styrkelse af det fagpolitiske arbejde til gavn for professionen, betyder sammenlægningen helt praktisk, at alle nye medlemmer har fri adgang til service fra Kost & Ernæringsforbundets sekretariat.

Formandskabet og bestyrelsen for FaKD fortsætter med nuværende konstituering frem til generalforsamlingen i 2020, hvor der er valg til bestyrelsen jf. FaKDs vedtægter.

Vi har udarbejdet en FAQ til dig, hvor du kan finde svar på dine spørgsmål.

Du kan her læse vedtægterne samt bilag 1 og samarbejdsaftalen, som der blev stemt ja til på den ekstraordinære generalforsamling.