FaKDs bestyrelse valgt for 2020-2023

FaKDs generalforsamling blev afholdt virtuelt fredag d. 6. november 2020 kl. 16.00-18.00. Der deltog 12 medlemmer virtuelt, foruden FaKDs bestyrelsesmedlemmer samt dirigent, som var samlet i det store mødelokale på Holmbladsgade 70 i København.

På generalforsamlingen blev FaKDs bestyrelse for perioden 2020-2023 valgt. Den nuværende bestyrelse valgte at genopstille, hvilket betyder at bestyrelsen fortsætter som nuværende til næste generalforsamling i 2023.

Bestyrelsen har i forlængelse af generalforsamlingen afholdt deres konstituerende møde, hvor Mette Theil blev genvalgt som formand, og Trine Klindt som næstformand samt kasserer.

Du kan som medlem læse referatet, årsberetningen samt præsentationen af regnskabet her.