FaKDs mission og vision

FaKDs mission

 

  • FaKD arbejder for at fremme befolkningens sundhed
  • FaKD arbejder for evidensbaseret og rettidig ernæringsbehandling 
  • FaKD arbejder for at udvikle medlemmernes kompetenceniveau gennem efter- og videreuddannelse
  • FaKD fremmer og støtter evidensbaseret praksis

FaKDs vision er at:

 

Faglighed

  • FaKD er det foretrukne faglige selskab for kliniske diætister
  • alle medlemmer har adgang til evidensbaseret viden

Fagpolitisk

  • FaKD repræsenteres i alle relevante arbejdsgrupper, interessegrupper og lignende fora
  • FaKD er den foretrukne ernæringsfaglige sparringspartner
  • Kliniske diætister involveres i alle ernæringsfaglige behandlingsopgaver i alle sektorer
  • Kliniske diætister får overenskomst med den offentlige sygesikring