Fakta om projekt 'Sunde fødevarer til mennesker med diabetes'

     
 

Fakta 

 

Projekt:
Sunde fødevarer til mennesker med diabetes, initiativ 4, Den nationale diabetes-handlingsplan.

Læs projektbeskrivelsen her.

Tidsplan:
April 2018 - december 2020.

Partnere:
Kost og Ernæringsforbundet (projektejer og -leder), Komiteen for Sundhedsoplysning, Rådet for sund mad og Sundhedsstyrelsen.

I samarbejde med:
Diabetesforeningen.

Følgegruppe:
Bispebjerg Hospital, De Samvirkende Købmænd, Fødevarestyrelsen, KL, Landbrug & Fødevarer, Steno Diabetes Center og Sundheds- og Ældreministeriet.

Finansiering:
Rådet for sund mad har modtaget 1 mio. kr. til projektet, finansieret af satspuljemidlerne. Pengene er fordelt således:

  • 0,5 mio. kr. i 2018
  • 0,3 mio. kr. i 2019
  • 0,2 mio. kr. i 2020

Økonomi omkring projektet varetages af projektledelsen og sekretariatet i Rådet for sund mad.

Kontakt:
Karina Kyhn Andersen, Kost og Ernæringsforbundet

T: 31636610
E: kka@kost.dk