FAQ efter og videreuddannelse

Sådan er uddannelsessystemet sat sammen

Hvilke typer af efter og videreuddannelsesmuligheder har jeg?

Der er mulighed for at tage en efter eller videreuddannelse for alle niveauer. I de nedenstående kategorier kan du læse mere om hvilken slags efter og videreuddannelse du kan tage ud fra dit nuværende uddannelsesniveau.

Realkompetencevurdering

RKV (Realkompetencevurdering) – Få papir på det du kan.
Ikke al dit livs lærdom står på eksamensbeviser. En realkompetencevurdering (RKV) giver dig overblik over, hvad du kan i forvejen, og hvor du kan sætte ind med uddannelse. En uddannelsesvejleder eller en underviser kan hjælpe dig igennem forløbet. Dine realkompetencer bliver vurderet i forhold til de standarder, adgangskrav eller kompetencemål, der er på den uddannelse, du ønsker at tage. Samtalen og vurderingsforløbet kan indeholde interview, skemaer, test m.m., hvor du kan vise og afprøve dine færdigheder.

 

Læs mere her

Finansieringen af en efter og videreuddannelse

Hvordan får jeg økonomien til at hænge sammen under min uddannelse? Er der steder, hvor jeg kan søge penge til at efteruddanne mig? Der er mange spørgsmål omkring økonomi, når du skal efter eller videreuddanne dig. Vi har samlet de gode svar til dig lige her.

 

Få styr på din økonomi, mens du uddanner dig – (SVU og VEU)

Statens uddannelsesstøtte(SU) – hvis du er fyldt 18 og er under uddannelse, kan du søge større fra staten. Det kan både være som SU-stipendium og som SU-lån - Læs mere her.

VEU-godtgørelse og befordringstilskud  -  Læs mere her.

Bekendtgørelse om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse - Læs mere her.

Trepart III – Omstillingfond – midler til efter- og videreuddannelse - Læs mere her.