FAQ til dig som ikke er klinisk diætist

Formandskaberne fra Foreningen af Kliniske Diætister og Kost og Ernæringsforbundet har formuleret en fælles vision om ’en samlet profession, en fælles fremtid, én organisation’.

”Denne vision er en win-win situation for begge nuværende organisationers medlemmer. Hvis vi samler alle ernæringsprofessionelle i én fælles organisation, kan vi sammen udvikle både det snævre diætistfællesskab og det bredere professionsfællesskab. Gør vi tingene sammen, står vi stærkere overfor arbejdsgivere, politiske beslutningstagere og myndigheder. ” fortæller Ghita Parry, formand for Kost og Ernæringsforbundet.

”Vi har et klart ønske om at skabe en endnu stærkere faglig diætist-profil i fremtiden. Derfor er vi gået sammen med Kost og Ernæringsforbundet om denne vision, som bl.a. vil betyde oprettelsen af et ’Fagligt Selskab af Kliniske Diætister – FaKD’ som en del af Kost og Ernæringsforbundet. Det giver meget større politisk og faglig gennemslagskraft i ministerier, myndigheder og styrelser, at vi samler diætisterne ét sted ” fortsætter Mette Pedersen formand for Foreningen af Kliniske Diætister.

Herunder kan du læse mere om, hvordan en fælles fremtiden ser ud med FaKD - Fagligt Selskab af Kliniske Diætister som en del af Kost og Ernæringsforbundet.

Hvorfor er Foreningen af Kliniske Diætister og Kost og Ernæringsforbundet gået sammen om en fælles vision?

Formandskaberne i Foreningen af Kliniske Diætister og Kost og Ernæringsforbundet har formuleret en fælles vision: En samlet profession, en fælles fremtid, én organisation.

 

Vi ønsker:

at samle alle ernæringsprofessionelle i en fælles organisation, i en fælles fremtid.

at sikre en stærk diætist-profil via oprettelsen af et Fagligt Selskab af Kliniske Diætister – FaKD – i Kost og Ernæringsforbundet.

at sikre øget politisk og pressemæssig gennemslagskraft, ved at være forenet i en fælles organisation.

at dele kontor og services.

at sikre en stærkere forhandlingsposition overfor arbejdsgiverne bl.a. fordi FaKD via Kost og Ernæringsforbundet bliver del af Sundhedskartellet.

 

Dét gør vi, fordi:

det giver størst mulig indflydelse med ”mange medlemmer i ryggen”

det giver ”muskler” til at højne den faglige profil

det giver bedre mulighed for branding af stærke ernæringsfaglige fag

det giver større politisk og faglig gennemslagskraft i ministerier, myndigheder og styrelser

det styrker forhandlingspositionen overfor arbejdsgivere lokalt bl.a. med et forenet tillidsrepræsentant-korps, der kan arbejde for medlemmernes vilkår

det forener indsatsen for bæredygtige rammer om det moderne arbejdsliv eksempelvis stressforebyggelse

det skaber de bedste forudsætninger for medlemsservice af høj kvalitet qua ét samlet sekretariat

det styrker forskning og bedre viden om praksis på det ernæringsprofessionelle felt

det styrker efteruddannelsesmulighederne

det styrker en ny organisations vedvarende fokus på at udvikle både det snævre diætistfællesskab og det bredere professionsfællesskab, at gøre det sammen

Hvordan bliver Foreningen af Kliniske Diætister en del af Kost og Ernæringsforbundet?

Der oprettes et fagligt selskab af kliniske diætister i Kost og Ernæringsforbundet. Alle medlemmer af Foreningen af Kliniske Diætister overgår automatisk til Kost og Ernæringsforbundet og bliver samtidig medlem af Fagligt Selskab af Kliniske Diætister - FaKD.

Kliniske diætister som er medlem af Kost og Ernæringsforbundet i forvejen bliver automatisk også meldt ind i Fagligt Selskab af Kliniske Diætister - FaKD.

 

Fagligt Selskab af Kliniske Diætister - FaKD vil have egen bestyrelse, egne vedtægter og eget budget.

 

Formålet med Fagligt Selskab af Kliniske Diætister - FaKD er bl.a.:

  • At varetage medlemmernes uddannelsesmæssige interesser.
  • At medvirke til at skabe flere arbejdspladser for medlemmerne.
  • At medvirke til at opretholde og højne det faglige niveau blandt medlemmerne.
  • At medvirke til at fremme den faglige etik og det kollegiale samarbejde.

Hvem kan blive medlem af Fagligt Selskab af Kliniske Diætister?

Man kan blive medlem af Fagligt Selskab af Kliniske Diætister – FaKD, hvis man har gennemført en eller flere af følgende uddannelser:

  • Klinisk diætist (PBES med speciale i klinisk diætetik, økonoma + overbygning, ernærings- og husholdningsøkonom + overbygning, husholdningslærer + overbygning),
  • Kandidat, mastergrad, ph.d. og doktorgrad (f.eks. cand.scient. i human/klinisk ernæring, cand.scient.san, cand.scient. san.publ.) og med autorisation som klinisk diætist.
  •  

Man kan også blive medlem af det faglige selskab, hvis du er under uddannelse på Professions bacheloruddannelsen i ernæring og sundhed med linjen Sundhedsfremme og diætetik med toningen klinisk diætetik.

Alle medlemmer af Foreningen af Kliniske Diætister ved overgangstidspunktet vil forsætte som medlem af Fagligt Selskab af Kliniske Diætister – FaKD.

Er muligheden for at danne et fagligt selskab en nyhed i Kost og Ernæringsforbundet?

Muligheden for at etablere et fagligt selskab er en nyskabelse i Kost og Ernæringsforbundet. Flere andre organisationer i Sundhedskartellet har allerede i dag faglige selskaber. Her viser erfaringerne, at det er en stærk måde at drive den faglige udvikling frem på.

På den ekstraordinære generalforsamling lægges der op til, at der nu også kan oprettes faglige selskaber som en del af Kost og Ernæringsforbundet. Som ramme for de faglige selskaber kommer bl.a. til at gælde, at et fagligt selskab er underlagt Kost og Ernæringsforbundets vedtægter og regler samt fagpolitiske beslutninger, og at alle medlemmer af et fagligt selskab skal være medlem af Kost og Ernæringsforbundet.

Foreløbigt er Fagligt Selskab af Kliniske Diætister i støbeskeen, men vedtægtsændringerne åbner op for flere faglige selskaber kan se dagens lys på sigt. Det må tiden vise.

Hvornår oprettes Fagligt Selskab af Kliniske Diætister?

Hvis der er opbakning til forslaget på de to ekstraordinære generalforsamlinger i henholdsvis Foreningen af Kliniske Diætister og Kost og Ernæringsforbundet bliver Fagligt selskab af Klinisk Diætister etableret pr. 1.10 2018.

Hvad koster det mig, som ikke er diætist?

Oprettelsen af Fagligt Selskab af Kliniske Diætister vil ikke betyde ændringer i kontingentet.

Hvordan kan jeg som medlem få glæde af Fagligt Selskab af Kliniske Diætister, når jeg ikke selv er diætist?

Den fælles vision vil styrke alle medlemmer af Kost og Ernæringsforbundet i de fremtidige overenskomstforhandlinger. 
Når FaKD bliver en del af Kost og Ernæringsforbundet, står vi stærkere sammen, når der skal forhandles løn og sikres bedre ansættelsesvilkår og arbejdsmiljø for alle kost-, ernærings- og sundhedsfaglige.

Fagligt Selskab af Kliniske Diætister vil samtidig være med til at styrkeKost og Ernæringsforbundet’s samlede udbud af faglige arrangementer. Ofte vil det faglige selskabs arrangementer være målrettet alle medlemmer af Kost og Ernæringsforbundet. Du vil også få adgang til det faglige selskabs blad ’Diætisten’, og flere af forbundets netværk vil blive tilføjet nye spændende kollager, som kan være med til at inspirere de faglige drøftelser.

Hvad kan jeg gøre?

For at visionen kan blive til virkelighed, skal det først besluttes på de planlagte ekstraordinære generalforsamlinger. Mød op på den ekstraordinære generalforsamling i Kost og Ernæringsforbundet hhv. i Århus d. 24. maj og i København d. 26. maj og gør din stemme gældende.

De to hovedbestyrelser i henholdsvis Foreningen af Kliniske Diætister og Kost og Ernæringsforbundet anbefaler at stemme ja til den fælles vision.