Relateret indhold

Fagbladsartikel 25/09/2020 Annoncepriser og -formater
Fagbladsartikel 24/09/2020 Datoer og frister for fagbladet
Fagbladsartikel 02/02/2021 Kost, Ernæring & Sundhed 1-2021
Christine Bille Nielsen  [ TEKST OG OPSKRIFTER ] Jesper Glyrskov [ FOTO ]
Fagbladsartikel 02/02/2021 MÅNEDENS OPSKRIFT: DE NYE KOSTRÅD
Mette Jensen [ TEKST ] Maria Vendelbo Madsen [ FOTO ]
Fagbladsartikel 02/02/2021 Svendeprøven sætter håndværket i fokus

Fedtafgiften presser budgettet

 • Karen Witt Olsen [ TEKST ], Scanpix [ FOTO ]

 

Fra 1. oktober 2011 har de offentlige køkkenledere betalt ekstra 16 kr. pr. kilo mættet fedt i fødevarer som smør, ost, fløde og kød, og det kan tydeligt mærkes på økonomien. − Det koster os 750.000 kr. ekstra pr. år, siger leder af Madservice i Aalborg, Hanne Melgaard Juul, hvis tre produktionskøkkener dagligt leverer døgnkost til kommunens ca. 1.650 plejehjemsbeboere, otte cafeer samt møde- og kursusaktiviteter. I den anden ende af byen har cheføkonoma for Centralkøkkenet på Aalborg Sygehus, Pernille Nørbak, regnet sig frem til, at fedtafgiften årligt koster 330.000 kr. ekstra, når der skal laves mad til de ca. 750 patienter samt personalekantiner og gæster.

Det skulle være så sundt

Forslaget om at beskatte det mættede fedt kommer fra Forebyggelseskommissionen (FK). FK regnede sig frem til, at fedtafgiften vil give danskerne 0,015 ekstra leveår − eller fem ekstra dage pr. person over de næste ti år. Netop det sundhedsmæssige aspekt vækker gehør hos Kommunernes Landsforeningen (KL). − KL har valgt at bakke op om fedtafgiften ud fra en bred folkesundhedsmæssig betragtning. Når det så er sagt, er det korrekt, at afgiften også vil ramme de borgere, der har behov for kost med en betydelig større næringstæthed, siger formanden for KL's Social- og Sundhedsudvalg, Anny Winther. Og det behov kan borgerne roligt regne med fortsat at få opfyldt. Samme mad De offentlige køkkener, der dagligt laver mad til ældre, syge, underernærede og andre småtspisende, har nemlig ingen planer om at ændre i menuerne for at hente den ekstra udgift til fedtafgift hjem den vej. − Hvis vi skal spare på det mættede fedt, bliver råvarerne mere magre, grove og grønne. Det betyder meget store portioner for at sikre de nødvendige daglige kilojoule, og det kan vores patienter ikke klare. Hvis vi laver om på menuerne, risikerer vi, at en småtspisende patient meget hurtigt bliver til en underernæret patient. Det kan vi ikke forsvare, siger Pernille Nørbak. Samme melding kommer fra de andre offentlige køkkenledere i ældre- og sygehussektoren som Kost, sundhed & ernæring har talt med: Penge til fedtafgift skal findes på andre måder, og køkkenlederne er parate til at gøre deres.

Mindre madspild

I Aalborg har de sat ekstra fokus på madspild. I oktober måned 2011 registrerede Aalborg Madservice alt, hvad plejehjemmene bestilte, og Hanne Melgaard Juul orienterede efterfølgende samtlige plejehjemsledere om deres eget forbrug eller overforbrug af råvarer. − Det blev utrolig vel modtaget. Ingen ønsker jo at spilde mad. Vi registrerer igen i februar måned for at se, om alle er nået i mål. Derudover har vi gennemgået vores menuer, som vi har reduceret med 27 lune retter, siger lederen af Aalborg Madservice På Aalborg Sygehus er der også fokus på madspild. Centralkøkkenet er sammen med sygehusets afdelinger ved at gen-nemgå, hvor meget mad der bestilles til hovedmåltiderne. Og om der f.eks. er noget, der står i køleskabene på afdelingerne og bliver for gammelt. Det er for tidligt at sige, hvor meget køkkenerne kan spare på de her tiltag − om det kan dække den ekstra udgift til fedt. Både Hanne Melgaard Juul og Pernille Nørbak har derfor underrettet hhv. Aalborg Centralforvaltning og sygehusets ernæringsudvalg og ledelse om, at der kan blive brug for flere penge. − Vi vil gerne bidrage, men set fra min stol, er der her tale om en afgift, der på ingen måde gavner. Mine patienter får hverken mere sundhed eller bedre kvalitet ud af, at vi skal bruge flere penge på maden, siger Pernille Nørbak.

Ingen undtagelser

Fedtafgiften er ikke medregnet i fremskrivningen af de offentlige køkkeners råvarepriser for 2012 på 0,54 procent, men KL lover, at hvis der er ramt forkert, vil der komme en efterregulering. Ulla Astman, formand for Sundhedsudvalget i Danske Regioner, forventer, at problematikken løses i de enkelte regioner. Men viser det sig, at der er tale om en meget høj ekstraudgift, må man rejse den ved regionernes økonomiforhandlinger med regeringen, siger hun. Formanden for KL's Social- og Sundhedsudvalg, Anny Winther afviser samtidig, at det er muligt at fritage f.eks. ældreområdet for fedtafgiften. − Mange køkkener tilbereder jo mad til flere forskellige brugere, f.eks. også til personalet. Der er også en del private leverandører på området, og de har samme problem. Skulle vi undtage ældreområdet, ville det betyde mere bureaukrati både hos lederen af køkkenet og hos dem, der skal kontrollere det − f.eks. fødevarekontrollen.

Fakta

Forebyggelseskommissionen

 • blev nedsat af den tidligere regering
 • foreslog fedtafgiften i 2009 i rapporten ’Vi kan leve længere og sundere’, som et ud af i alt 52 forslag
 • mente, at mættet fedt står for den femtestørste andel af dødsfald i Danmark, ca. 4 procent (rygning står for den største andel − ca. 24 procent)
 • argumenterede for, at fedtafgiften ville få os til at spise 3 procent mindre fedt, der igen ville begrænse antallet af hjertekarsygdomme
 • beregnede, at fedtafgiften ville få danskernes middellevetid til at stige 0,015 år over de næste 10 år. Det svarer til ca. fem dage pr. person. Beregningerne har vist sig at bygge på forskning fra år 2000.

Fedtafgiften

 • blev vedtaget af V, S, DF, SF, KF og RV d. 17. marts 2011
 • trådte i kraft 1. oktober 2011 • forventes at indbringe statskassen ca. 1,5 mia. kr. inkl. moms om året
 • omfatter mættet fedt, hvis indholdet overstiger 2,3 procent i visse fødevarer blandt andet kød, mælk, fløde, smør og margarine udgør 16 kr. pr. kilo mættet fedt
 • afregnes i offentlige køkkener til leverandørerne. Det er muligt at bede leverandørerne udspecificere fedtafgiften på fakturaerne
 • skal evalueres i 2012. 

Fedtafgiften er ikke medregnet i fremskrivningen af de offentlige køkkeners råvarepriser for 2012, men KL lover, at der vil komme en efterregulering, hvis det viser sig, at der er ramt forkert.