Ferie og fridage

Hvor meget ferie har du krav på?

Ifølge Ferieloven har du ret til fem ugers ferie i hvert ferieår. Dette svarer til 25 dages ferie.

Ferieåret går fra 1. maj til 30. april.

Du har krav på, at tre uger af din ferie, den såkaldte hovedferie, bliver lagt samlet i perioden fra 1. maj til 30. september. Du kan dog aftale med din arbejdsgiver, at hovedferien lægges uden for dette tidsrum. Du kan også aftale, at den deles op. Dog skal mindst ti dage afholdes samlet.

De sidste to ugers ferie er din restferie. Denne kan placeres både før og efter hovedferien. Du har ret til at afholde restferien som hele ferieuger ( 2 gange 5 feriedage); men du kan også aftale med din arbejdsgiver, at dagene deles op. Skyldes det driftsmæssige forhold har arbejdsgiveren ret til at kræve dagene delt op.

Feriefridage - 6. ferieuge

Kost & Ernæringsforbundet har i de kollektive overenskomster forhandlet sig frem til  fem ekstra feriedage. Disse kaldes enten feriefridage eller 6. (sjette) ferieuge. Er du ansat på en arbejdsplads, som er overenskomstdækket, har du derfor ret til at holde fri i fem ekstra dage med løn udover de fem ugers ferie.

Kan du selv bestemme, hvornår du vil holde ferie?

Du skal blive enig med din arbejdsgiver om, hvornår du kan holde ferie.

Udgangspunktet for placering af ferien er, at det skal ske ved aftale mellem den ansatte og arbejdsgiveren. Kan du ikke blive enig med din arbejdsgiver, eller holder virksomheden ferielukket, kan din arbejdsgiver i sidste ende bestemme, hvornår du skal holde ferie.

Har du skolesøgende børn, skal din arbejdsgiver tage hensyn hertil ved planlægning af ferien.

På det kommunale område, kan ferien enten beregnes i timer eller dage.

I nogle overenskomster er det aftalt at ferien beregnes i timer i stedet for i dage, det gælder blandt andet for det kommunale og regionale område.

Varsler i forbindelse med ferie

Du har krav på at kende placeringen af din hovedferie tre måneder før, du skal holde den samt kende til placeringen af restferien en måned inden afholdelse. Du kan aftale et kortere varsel med din arbejdsgiver.