Relateret indhold

Fagbladsartikel 25/09/2020 Annoncepriser og -formater
Fagbladsartikel 24/09/2020 Datoer og frister for fagbladet
Fagbladsartikel 16/12/2020 Kost, Ernæring & Sundhed 8-2020
Christine Bille Nielsen  [ OPSKRIFTER ] Jesper Glyrskov   [ FOTO ]
Fagbladsartikel 16/12/2020 Månedens opskrift: Saltede citroner
Tina Juul Rasmussen  [ TEKST ] Ritzau Scanpix [ FOTO ]
Fagbladsartikel 16/12/2020 Flere skal tage mere uddannelse

Fik nej til arbejdstøj

  • Marie Preisler [ t e k s t ] │ Henrik Frydkjær [ f o t o ]

Da Christina Ishøy blev ansat som økonoma i en daginstitution i Høje Taastrup, blev hun ikke orienteret af sin arbejdsgiver om reglerne for arbejdstøj, og hun arbejdede i køkkenet i sit eget tøj og vaskede det derhjemme.

Da hun senere læste overenskomsten, begyndte hun at undre sig, for den slog fast, at hun er berettiget til at få arbejdstøj stillet til rådighed. Hun gik til ledelsen flere gange med anmodning om at få udleveret arbejdstøj, men fik det svar, at kommunen kun stiller kittel til rådighed.

− Det undrede mig, at jeg bare fik et nej, når reglerne så ud til at give mig ret. Jeg kontaktede Kost & Ernæringsforbundet for at få hjælp, og det fik jeg. Forbundet bekræftede, at jeg havde forstået overenskomsten rigtigt, og jeg fik hjælp og støtte til at få arbejdsgiveren til at erkende, at de havde pligt til at udlevere arbejdstøj, siger Christina Ishøy.

Svært at få kompensation

Et halvt år gik der, før hendes arbejdsgiver sagde ja til at udlevere arbejdstøj. Og det tog yderligere næsten et år og krævede pres fra Kost & Ernæringsforbundet, før arbejdsgiveren også gik med til at udbetale kompensation til Christina Ishøy for hendes udgifter i den periode, hvor hun selv havde måttet betale sit arbejdstøj.

− Jeg er glad for, at det lykkedes, men jeg kan undre mig over at skulle kæmpe så hårdt og længe for noget, der er en rettighed, siger hun.  

Hun undrer sig også over, at arbejdsgiveren kun har udleveret to forklæder, to langærmede bluser, tre T-shirts og to par bukser, der ikke er vinteregnede. Det indebærer, at der hver dag skal vaskes arbejdstøj, for at hun kan have rent tøj på på arbejde.

Kolleger i samme situation

Undervejs i processen blev Christina Ishøy tillidsrepræsentant for i alt ni kostfaglige eneansvarlige, hvoraf hovedparten ikke får stillet arbejdstøj til rådighed.

− Jeg endte med at få arbejdstøj stillet til rådighed, men det har tilsyneladende ikke medført, at kommunen har ændret praksis og udleverer arbejdstøj til alle kostfagligt eneansvarlige, siger hun.

Hun opfordrer arbejdsgiverne til at sætte sig ind i reglerne for arbejdstøj til kostfaglige i daginstitutionerne, hvor der som regel kun er en enkelt ansat, mens de øvrige ansatte er pædagoger og pædagogmedhjælpere, der er dækket af andre aftaler.

Og hendes råd til kolleger på daginstitutionsområdet er at kontakte Kost & Ernæringsforbundet, hvis ikke det lykkes at komme igennem med et krav om arbejdstøj.
 

GUIDE
TIL ARBEJDSTØJ

Om du har krav på arbejdstøj (beklædning og/eller fodtøj) afhænger af arbejdsmiljølovgivningen og af, hvad der er aftalt i den overenskomst, der gælder for dit arbejdsområde.

Beklædning:

Er du ansat i en kommune
har overenskomstens parter i tilknytning til arbejdsmiljølovgivningen aftalt, at
•  der gives fri tjenestedragt og vask, eller at
•  der hver måned skal gives en særlig godtgørelse til tjenestedragt og vask.

Er du ansat i en region eller i staten
har du fri tjenestedragt/beklædning.

Er du privat ansat,
skal du undersøge, om din ansættelseskontrakt henviser til en overenskomst. Hvis den gør, er det aftalerne i denne, der gælder.
Indeholder ansættelseskontrakten ikke henvisning til en overenskomst, er det arbejdsmiljølovgivningens regler, der regulerer spørgsmålet om tjenestedragt.
Se pjecen fra Branchearbejdsmiljørådet (henvisning nedenfor).

Fodtøj:

Fodtøj er ikke er nævnt i overenskomsterne, men er reguleret efter arbejdsmiljølovgivningen. Den siger, at ordentligt og sikkert fodtøj skal være med til at undgå ulykker/nær-ved-ulykker. Det betyder, at der også skal stilles fodtøj til rådighed.

Særlig beklædning:

Ved arbejde i kolde rum − i temperaturer uden for komfortområdet − er der krav om særlig arbejdsbeklædning.

Info:

Læs om arbejdstøj
Overenskomsterne for de forskellige arbejdsområder:
www.kost.dk − søg ’overenskomster’

Arbejdsmiljøet kan smages i sovsen
Vejledning fra Branchearbejdsmiljørådene 
www.arbejdsmiljoweb.dk − søg på titlen

Kontakt:

Hvis der er problemer med at få arbejdstøj på din arbejdsplads, skal du i første omgang tage fat i din leder. Du kan også kontakte din tillidsrepræsentant eller din arbejdsmiljørepræsentant.

Eller du kan kontakte forhandlingsafdelingen i Kost & Ernæringsforbundet.
post@kost.dk
31 63 66 01