Finanslov og 2025-plan: Både galt og godt

- Man fristes til at kalde det tyveri, når regeringen endnu en gang gør indhug i vores pensionsalder. Mange kost- og ernæringsfaglige har i forvejen svært ved at få fysikken til at holde. At statsministeren nu beder om, at vi skal blive endnu længere – det er altså noget, der gør ondt på en i forvejen hårdt plaget og nedslidt krop, siger hun.

Og det hjælper ikke på formandens humør, når d’herrer stats- og finansministeren lokker med 0,5 % i tilladt gennemsnitlig vækst på de offentlige budgetter.

- Jeg er ked af at sige det igen, men man kan jo ikke pille hår af en skaldet. Arbejdsmiljøet på de offentlige arbejdspladser lider under det evindelige pres fra forandringer, effektiviseringer, forbedringer og alt muligt andet. Der bliver knoklet løs ude i virkeligheden, og alt for mange går ned med stress. Det er ikke gjort med vækstlofter og velfærdspuljer, lyder det kontant fra Ghita Parry.

Godt fokus på ernæring og måltider

Men det er ikke galt det hele, for der er gode takter på sundheds- og ældreområdet, siger hun.

- Jeg glæder mig selvfølgelig over, at der er penge til bedre rammer om det gode måltid til ældre – og også til at bringe måltiderne tættere på de ældre og fokusere på ernæring. Det er godt og vigtigt, men det skal hænge sammen hele vejen rundt. Jeg må ærligt indrømme, at jeg er bekymret over, at man henter pengene fra vores unge, når man skærer i SU’en, siger Ghita Parry.

Kræftplan mangler ernæring

Som en del af finanslovsforhandlingerne skal også den nye kræftpakke forhandles på plads. For Kost & Ernæringsforbundets formand udmærker den sig ved ikke at beskæftige sig synderligt med ernæring.

- Mad og måltider er så grundlæggende. Jo bedre ernæringstilstand, jo bedre udgangspunkt har patienterne for at komme igennem sygdom og genoptræning. Lad os nu gøre ernæringsvejledning og behandling til en integreret del af det tilbud, kræftpatienterne får og sørg for, at samarbejdet mellem sygehuse og kommuner er på plads, slutter hun.

Regeringen har nu indkaldt folketingets partier til forhandlinger om finanslovsforslaget og regeringens 2025-plan.

FAKTA

Finanslovforslaget indeholder blandt andet:

  • Kræftplan IV – læs vores holdning her 
  • Midler til fortsat arbejde med nationale kliniske retningslinjer
  • Pulje på 5 mio. kroner til bedre rammer for det gode måltid til ældre
  • 15 mio. kroner årligt til indsatser, der skal bringe madlavningen tættere på de ældre og sætte fokus på ernæring.
  • Pulje til øget livskvalitet og selvbestemmelse på plejehjemmene på 165 mio. kr. årligt (klippekort) til aktiviteter, der ligger ud over den eksisterende pleje.

Helhedsplanen indeholder blandt andet:

  • Folkepensionsalderen hæves med seks måneder fra 1. januar 2025 (fra 67 til 67,5 år). Det betyder, at alle under 57 skal blive seks måneder længere på arbejdsmarkedet.
  • Velfærdspulje på 1 mia. kroner årligt til sundhed, ældrepleje mv. (tidligere kendt som Ældremilliarden og Værdighedsmilliarden).

 

Kilde