Finansloven 2015

Stort løft til sundhedsområdet

En af de helt store poster i finanslovsaftalen er de 6,5 milliarder, der er afsat til 'et markant kvalitetsløft på sundhedsområdet'. Det er intentionen, at størstedelen af disse midler skal bruges til at realisere regeringens sundhedsstrategi - 'Jo før jo bedre'. Med strategien som kompas vil regeringen over de næste fire år blandt andet forbedre indsatsen for kronisk syge og kræftpatienter. Denne prioritering hilses velkommen af formand i Kost & Ernæringsforbundet, Ghita Parry:

- Sundhedsområdet har længe været underfinansieret, og de knappe ressourcer har sat begrænsninger for kvaliteten af behandlingen og forbyggelsen. De ekstra ressourcer er derfor en nødvendig vitaminindsprøjtning, hvis folkesundheden skal forbedres, lyder det fra Ghita Parry

-  Vi vil naturligvis kæmpe for, at kost og ernæring bliver en integreret del af behandlingen og forebyggelsen. Vi ved, at den rette ernæring har stor betydning for den enkelte danskers sundhed og i særdelshed grupperne med kroniske sygdomme og kræftramte. Derfor vil vi kæmpe for en løsning, hvor vores medlemmers kost- og ernæringsfaglige kompetencer medtænkes fra start, siger Ghita Parry.

Men ud over de fem milliarder til strategien - 'Jo før jo bedre', er der yderligere blevet afsat halvanden milliard til sundhedsområdet. Nogle af de midler er øremærket til forbyggelse og mere tværfagligt samarbejde.

Mere borgerrettet forebyggelse

Regeringen har besluttet at øremærke ca. 200 millioner kroner over 4 år til at forbedre den borgerrettede forebyggelse. I aftalen lyder det, at pengene skal hjælpe til at understøtte en mere ensartet og vidensbaseret borgerrettet forebyggelse. Der skal blandt andet prioriteres en indsats for at styrke kost og motion:

- Det er positivt at se, at politikerne anerkender betydningen af sund kost for danskernes sundhed. Jeg glæder mig på vegne af vores medlemmer over, at vi som fag har formået at synliggøre værdien af vores faglighed, fortæller Ghita Parry.

Flere penge til samarbejde

Ud af pengene til sundhedsområdet, er der desuden afsat en milliard til 'styrkelse af den praktiserende læge' - herunder styrkelse af samarbejdet mellem forskellige faggrupper og med fokus på det samlede behandlingsforløb:

- Jeg glæder mig over, at der afsættes et betragteligt beløb til indsatsen med at fremme samarbejdet mellem de sundhedsfaglige. Vi arbejder allerede rigtig meget sammen på tværs af faggrupperne, men vi tager da imod invitationen til endnu mere samarbejde, fortæller Ghita Parry.

Hjælp til udfaldstruede

Med den nye finanslov rækker regeringen en hjælpende hånd til de medlemmer, der er tæt på eller står overfor at falde ud af kontanthjælpssystemet. Der er nemlig opfundet en ny kontantydelse:

- Jeg glæder mig over, at der ydes hjælp til de medlemmer, der står for at miste dagpengene, men jeg havde håbet, at regeringen havde haft modet til at tage skridtet videre og sænke genoptjeningskravet i stedet for at opfinde en ny midlertidig løsning, fortæller Ghita Parry.

Læs mere om hvordan FTF-A reagerer på nyheden

Fradraget fordobles

Regeringen har valgt at fordoble fradraget for fagforeningskontingentet fra 3.000 til 6.000 kroner om året. Det vil gøre det billigere at være medlem af Kost & Ernæringsforbundet og de øvrige faglige organisationer. Konkret betyder det for medlemmer af Kost & Ernæringsforbundet, at hele kontingentet nu kan trækkes fra i skat:

- Jeg noterer mig, at regeringen har valgt at fordoble fradraget for kontingent til faglige organisationer. Det, syntes jeg, er et rigtig stærkt signal at sende. Det viser, at det store stykke arbejde, der udføres af de faglige organisationer, for at sikre en ordentlig løn og gode arbejdsvilkår, skal prioriteres, fortæller formanden.

Klippekortsordning til de ældre

Der også blevet plads til at prioritere en indsats for de svageste borgere. I alt er der afsat 75 mio. kroner i 2015 og derefter 250 mio. fra 2016 til en såkaldt klippekortsordning. Ideen er, at de ældre selv i langt højere grad kan bestemme over, hvad de har brug for hjælp til - eksempelvis hjælp til at lave mad:

- Jeg synes ideen, om at de ældre kan få hjælp til at lave mad, er glimrende. Jeg bekymrer mig bare over, at alt for mange hjemmehjælpere/sosu-assistenter ikke har de nødvendige kompetencer til at lære de ældre at lave maden. Så jeg vil da sende en invitation til plejepersonalet og invitere dem ind i vores køkkener. Vores medlemmer vil hellere end gerne hjælpe og give dem lidt undervisning, fortæller Ghita Parry.

Flere penge til økologi

I en delaftale til finansloven, er der i følge Økologisk landsforening også blevet bevilliget 120 millioner over fire år til en økologipakke. Pakken skal blandt andet fremme den økologiske omlægning i køkkernerne lyder det:

- Jeg glæder mig over, at der er afsat penge til forbedring af 'økologiindsatsen'. Vi ved også, at når køkkenerne bruger flere økologiske råvarer, begrænser de samtidig også madspildet og tilbereder mere klimavenlig mad - så det er win/win for alle parter, fortæller Ghita Parry og fortsætter:

- Vi skal bare huske at sikre at der er nok uddannede omlæggere, så alle dele af Danmark kan få glæde af køkkener med økologisk drift, slutter formanden af.

Kilde