Finanslovforslag 2018

I finanslovsudspillet er der afsat 10 millioner kroner årligt de næste tre år til prioritering af en tværgående indsats og 0,5 mia. kr., som bl.a. går til det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Kost & Ernæringsforbundet har været med i indledende arbejdsgrupper, der skal sikre en tværgående indsats, som skal give børn, ældre og særlig udsatte et sundere liv.

Husk de overvægtige børn

Om de tre gange 10 mill.kr. står der i forslaget:

Regeringen vil prioritere en tværgående indsats på fødevare-, sundheds-, ældre-, undervis­nings- og socialområdet, der skal understøtte sund kost og bedre ernæring for borgerne. Der afsættes 10 mio. kr. årligt i perioden 2018-2021 (…)”.

Fra formand Ghita Parry lyder der stor ros for indsatsen med det tværgående. Pengene skal bruges klogt, for 10 millioner kroner årligt får jo hurtigt ben at gå på, når så stort og vigtigt et område skal løftes i vores velfærdssamfund.

”Vi tilbyder gerne vores hjælp med at løse opgaver, der sætter fokus på ernæring, sundhed og kvalitet fra en tidlig alder, så børn får viden og færdigheder, der kan være med til at knække overvægtskurven. Vi ved fx at overvægt er 81% hyppigere blandt børn af forældre med kort uddannelse end blandt børn af højtuddannede”, siger Ghita Parry.

Underernæring – det oversete samfundsproblem

I finanslovforslaget er der også afsat penge til det nære og sammenhængende sundhedsvæsen:

”Regeringen vil afsætte 0,5 mia. kr. årligt til at styrke kernevelfærden, herunder bl.a. til sundheds- og ældreområdet. Regeringen vil bl.a. præsentere et sundhedspolitisk udspil, som bl.a. skal følge op på udvalget om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen (…)”.

Kost & Ernæringsforbundet håber, at regeringens kommende sundhedsudspil prioriterer at bekæmpe underernæring blandt syge og ældre, der koster samfundet ca. 6 mia.kr. årligt. Og selvom en målrettet indsats koster penge, anslås det, at en bekæmpelse af underernæring kan spare samfundet for 1,5 mia.kr. om året. Det mener vi er en rigtig god investering”, siger Ghita Parry og uddyber:

”Vi ved bl.a., at der helt konkret et behov for præcis viden om, hvor stort problemet med underernæring er, og hvor der skal sættes ind. Som det er lige nu, bliver det ikke systematisk dokumenteret hvor stort omfanget er, og der bliver ikke fulgt systematisk op på, hvilke indsatser der virker”.

Hvad præcist alle finanslovspengene skal bruges til, vil de kommende forhandlinger vise.

”Derfor glæder jeg mig til at følge forhandlingerne og er altid klar, med vores viden og erfaringer, der kan bidrage til et mere trygt og sammenhængende Danmark. God forhandling.