Fleksibel arbejdstid efter barselsorloven

Ønsker til arbejdstiden, når orloven er forbi

Ændringen af ligebehandlingsloven betyder, at du har ret til at bede din arbejdsgiver om ændrede arbejdstider og arbejdsmønstre i en nærmere bestemt periode, efter at du er vendt tilbage fra din barselsorlov.

Det er ikke sikkert, I kan enes om ændrede arbejdsvilkår, men din arbejdsgiver skal overveje dit ønske og besvare det skriftligt – ligesom dit ønske skal fremsættes på skrift. Arbejdsgiver skal tage hensyn til både arbejdsgivers og dit behov i sin afgørelse.

Beskyttet mod 'ugunstig behandling'

Samtidig med denne lovændring, blev den paragraf i ligebehandlingsloven, §9, der beskytter mod afskedigelse ved graviditet, barsel og adoption, præciseret.

Det betyder, at den ikke kun gælder afskedigelse. Arbejdsgiver må heller ikke udsætte dig for en 'mindre gunstig behandling', f.eks. fordi du har ønsket ændrede arbejdstider efter din orlov, som beskrevet ovenfor.

Kilde