Fleksjob & skånejob

Hvis du er blevet sagt op eller ikke har mulighed for at vende tilbage til dit arbejde efter en sygemelding, kan du måske få bevilget et fleksjob, hvis din arbejdsevne er væsentlig nedsat og det ikke er muligt at forbedre arbejdsevnen, fx gennem en arbejdsprøvning. Det sker ved at en sagsbehandler forbereder og indhenter dokumentation og derefter indstiller sagen til behandling i rehabiliteringsteamet i kommunen.

Ved ansættelse i fleksjob efter de nye regler pr 1. januar 2013 betaler arbejdsgiver løn for den arbejdsindsats, der reelt ydes. Arbejdstiden i et fleksjob kan være på helt ned på få timer om ugen. Kommunen supplerer lønnen for de timer du kan arbejde med et flexløntilskud efter de gældende tilskudsregler. Jobcenteret skal inden der er gået 5 år vurdere, om du forsat er berettiget til fleksjob. Er du fyldt 40 år, kan fleksjobbet blive permanent efter 5 år.

Det er vigtigt at du inddrager din TR (eller forbundet) i forhandling af fleksjobaftalen og fastsættelse af lønnen. Se Sundhedskartellets guidelines for fleksjobberes løn- og ansættelsesvilkår Her

Efter de nye regler er der også mulighed for ansættelse i et fastholdelsesfleksjob på den arbejdsplads, hvor du allerede er ansat.

Dette kræver dog, at du har været ansat på særlige vilkår eller efter det sociale kapitel i mindst 12 måneder. Det er vigtigt at dokumentere aftaler på særlige vilkår, fx om særlige skånehensyn, arbejde på midlertidig nedsat tid, omplacering til andre opgaver m.v.

Skånejob

Du har også mulighed for at aftale et skånejob på nedsat tid med din arbejdsgiver. I et aftalebaseret skånejob er du ansat på særlige vilkår efter socialt kapitel i overenskomsten, hvor overenskomstens bestemmelser kan fraviges ved aftale. Der gives ikke offentlig støtte til aftalebaserede skånejob.  Er du førtidspensionist, kan du ansættes med løntilskud fra det offentlige.

Hvis du gerne vil vide mere om dine muligheder for fleksjob eller skånejob, så kontakt Holger Pedersen.